Mottagandet av ukrainare kräver nytänk av myndigheterna

      Kommentarer inaktiverade för Mottagandet av ukrainare kräver nytänk av myndigheterna

Kriget i Ukraina berör finländarnas känslor på djupet. Jämfört med tidigare krig och flyktingkriser är det lätt för majoriteten av befolkningen att identifiera sig med ukrainarnas situation. Till och med så starkt att situationen väcker krigsminnen hos den äldre befolkningen. De senaste veckorna har telefonsamtalen till krislinjerna överstigit kapaciteten för vad som besvaras.

Jag hoppas och tror att varje finländare har öppnat sitt hjärta och sin plånbok, utgående från vars och ens förutsättningar, så att vi tillsammans kan göra allt vi kan för att hjälpa.  Många enskila och organisationer har inte bara samlat in pengar, utan också hjälpt till att evakuera ukrainare till Finland. Många har också skickat nödvändiga medicinska förnödenheter till Polens gräns och Ukraina. Samarbetet mellan privata, tredje sektorn och företag har åstadkommer mycket gott, vilket är till stor hjälp. 

Den nya krisen kräver samtidigt en ny typ av samordning från myndigheterna och från oss beslutsfattare. Man kan tro att man har lärt sig mycket av flyktingkrisen 2015 i det här läget. Till vissa delar är det så. Men  man bör beakta att situationen för de ukrainare som nu anländer till Finland är i många avseenden är helt annorlunda. Eftersom EU för första gången nu beslutat att använda direktivet om tillfälligt skydd, betyder det att ukrainare som anländer till Finland också beviljas uppehållstillstånd utan individuell prövning. Tillfälligt skydd gör det också möjligt att arbeta i Finland.

Till skillnad från andra flyktingar kommer de ukrainare som anländer till Finland, åtminstone så här långt,  inte från långvariga flyktingläger.  Många av dem var fortfarande på jobb eller studerade endast för några veckor sedan. Tack vare det tillfälliga skyddet får ukrainare automatiskt arbeta i Finland. Flyktingarnas förmåga att sysselsättas och integreras mäts inte, utan istället mäts finländska samhällets förmåga att sysselsätta och integrera.

Det råder brist på arbetskraft i många regioner och sektorer i Finland. Det har talats mycket om behovet av arbetsrelaterad invandring i flera år. En stor tillströmning av ukrainare till Finland väntas under de kommande veckorna. Är den finska arbetsmarknaden redo? Är vi beredda att lösa eventuella matchningsproblem på arbetsmarknaden? Eftersom vi ganska snabbt kan befinna oss mitt i en stor jordbrukskris är det viktigt att vårsådden och höstskördarna genomförs, särskilt när det finns tillräckligt med motiverad arbetskraft.

Det är ett med stor gläjde man konstatera finländarnas hjälpinsatser. Men mitt i den mest entusiastiska hjälpvågen är det skäl att komma ihåg att behovet av hjälp inte kommer att upphöra, trots att det skulle bli fred i Ukraina. Kriget och dess konsekvenser kommer länge att följa de människor som tar sin tillflykt till Finland. Hanteringen av situationen kräver inte bara öppna hjärtan och plånböcker, utan också långtgående politiska åtgärder och uppdateringar av myndigheternas och  regeringens beslutsprocesser.