Fennovoima projektets Ryssland-beroende avgjorde

      Kommentarer inaktiverade för Fennovoima projektets Ryssland-beroende avgjorde

Riksdagen röstade idag gällande principbeslutet om Fennovoimas ansökan om att få bygga ett nytt kärnkraftverk. Riksdagen gav för fyra år sedan Fennovoima lov att byga ett nytt kärnkraftverk. Efter att bolaget fått principbeslutet lämnade bolaget in en kompletteringsansökan eftersom man bytt reaktorleverantör. Regeringen bedömde att det är fråga om en komplettering av den tidigare ansökan samt fråga om ett byte av reaktorleverantör. År 2010 beviljades inte Fortum principlov. Fortum hade då valt Rosatom som reaktorleverantör. Nu planerar Fennovoima det nya kärnkraftverket med Rosatoms reaktorer.

Jag har personligen funderat mycket över projektets beroende av Ryssland och efter en lång betänketid beslutat mig för att rösta NEJ. Fennovoimas kärnkraftsprojekt har under resans gång ändrat från att ha varit en s.k. industriell angelägenhet till en kommunal affär. Även om projektet ur ett kortare tidsperspektiv skulle gynna sysselsättningen i Norra Österbotten, kunde satsningar på inhemsk, förnybar energi ge mera arbetsplatstillfällen på lång sikt. Därför är det nu tid för att kartlägga sådana energilösningar som får igång inhemska investeringar.

Peter Östman,

Riksdagsledamot, KD