Ingen skall behöva känna sig hotad

      Kommentarer inaktiverade för Ingen skall behöva känna sig hotad

Finländarna har tillsammans, oberoende modermål, slitit hårt för att återuppbygga vår nation efter krigets fasor. Under den gångna veckan har vi fått ta del av hur flera offentliga personer bland finlandssvenskarna utsatts för mordhot och dråpliga kommentarer på nätet. Den negativa utvecklingen har tyvärr redan pågått under några års tid.

Ofta har Svenska Folkpartiet rätt ensamt fått stiga upp och försvara finlandssvenskarnas position i offentligheten. Det är inte rätt. Därför är det bra att flera ministrar med statsministern i spetsen nu reagerar med kraft. Vi politiker måste säga ifrån, deklarerade Katainen i en intervju för Hbl och Helsingin Sanomat. Statsminister Katainen säger att det är fruktansvärt, att svenskspråkiga finländare behandlas så här. På onsdagen deklarerade också inrikesminister Räsänen tydligt sin ståndpunkt gällande näthatet. Det är frågan om ett brott och i Finland ska ingen utsättas för hat eller hot om våld på grund av modersmål, etnisk bakgrund, eller på grund av någon annan motsvarande egenskap, sade Räsänen bl.a. i en intervju för svenska Yle. Räsänen påtalade vikten av att de politiska partierna mera synligt tar avstånd från näthatet för att på det sättet markera att det är frågan om ett straffbart och
oacceptabelt handlande.

Vårt riksdagshus är ett bra exempel på finländarnas gemensamma ansträngningar. Det berättas, att arkitekten till riksdagshuset Johan Sirén hade en stark vision om hur riksdagshuset skulle bli en byggnad för alla finländare. Byggnaden var ett monument för den unga, självständiga nationen, samtidigt som alla finländare skulle förmå identifiera sig med den. Den skulle passa grupper av mänskor som önskat att Finland skulle ha fortsatt under ryskt välde, såväl som för de mänskor som hoppats på ett styre under svensk konungavälde. Men också för den stora grupp av mänskor som gladdes över vår nyvunna självständighet. År 1931 när riksdagshuset togs i bruk godtog Sirén inga gamla konstverk. Inga reliker från det gamla styrets tid, men inte heller några nationalistiska symboler. Allting skulle vara nytt – man skulle blicka framåt. Målet var klart, ett enigt Finland. Denna enhet är fortfarande en stor resurs som vi tillsammans bör slå vakt om. En nation med 5 miljoner invånare har inte råd att bygga murar mellan olika folkgrupper. Inte mellan finsk- och svenskspråkiga, inte heller mellan andra folkgrupper. Vi är starkare när vi håller ihop. Ingen skall behöva känna sig hotad för den han eller hon är. Det är bättre att bygga broar istället för att riva. Nu är det tid att bygga.