EU måste förändras

      Kommentarer inaktiverade för EU måste förändras

EU måste få tillbaka medborgarnas förtroende. Under de senaste decennierna har EU präglats av fred, demokrati och mänskliga rättigheter. Men, i finanskrisens spår har medborgarnas förtroende för unionen naggats i kanterna. Därför måste EU förändras.

Det räcker inte med att EU utgör världens största marknadsområde. Emedan en allt större del människor upplever arbetslöshet, fattigdom och misär, finns det risk för att man förlorar visionerna. Faran är då också uppenbar, att populisterna vinner allt större understöd. Detta trots att inte de heller har några klara lösningsmodeller på problemen. Lösningen är inte extremnationalism. Svaren och lösningarna måste hittas genom att förtydliga vad EU betytt och kommer att betyda för människorna i vardagen. Också för de länder vars medborgare inte behövt uppleva krigets fasor sedan andra världskriget.

Mitt i den ekonomiska krisen finns det ändå många positiva saker som EU fört med sig. En del av dessa har blivit så självklara för oss, att vi kanske inte ens kommer ihåg att de har med unionen att göra. Till exempel, fri rörlighet inom unionen, frihet att välja studieplats eller arbetsplats i ett annat EU-land. Dessa exempel på saker som man lätt tar för givet.

Ur den ekonomiska synvinkeln har medlemskapet i EU och EMU också haft positiva konsekvenser för finländare. Jag vet att för många som läser detta, går tankarna t.ex. till Grekland och Spanien.  Ja, det är sant, vi berörs också av negativa utvecklingar i euroområdet. Men för Finlands medborgare har EU- medlemskapet  och tillhörandet av euron, betytt låg och stabil inflation, och nu under lågkonjunkturen också mycket låga bostadsräntor. För företag har en gemensam valuta och en gemensam marknad underlättat exporten.

Ingen kan med säkerhet säga hur Finland skulle se ut idag, om vi inte gått med i EU för nästan tjugo år sen. Men när vi nu är med, är det vår skyldighet att påverka Finlands och unionens framtid, och på bästa möjliga sätt dra nytta av de möjligheter som unionen bjuder för vårt land.