Östman och Puumala: Finlands roll i krishantering utvecklas bäst genom samarbete

      Kommentarer inaktiverade för Östman och Puumala: Finlands roll i krishantering utvecklas bäst genom samarbete

PRESSMEDDELANDE
19.9.2013

Vasa valkrets riksdagsledamöter Tuomo Puumala (cent.) och Peter Östman (KD) leder riksdagens nya nätverk för internationell krishantering.

Riksdagens internationella krishanteringsnätverk konstituerade sig på torsdagen den 19 september. Ungefär femton riksdagsledamöter från olika partier samlades för att reflektera över hur man borde värna om och utveckla Finlands starka traditioner inom krishantering och fredsmedling.

– Finland bör på nytt utvecklas till en stormakt i fredsmedlingen. Fred är en odelad rätt och vi finländare har kunskap att främja fred. Riksdagen kan också göra sin del i sammanhanget, därför grundade vi nätverket, berättar nätverkets nyvalda ordförande, Tuomo Puumala.

Nätverket är ett forum som bringar samman riksdagsledamöter och krishanteringssakkunniga. Syftet är att bjuda en plats för informationsförmedling och diskussion. Det första mötet besöktes av verksamhetsledare Antti Pentikäinen från Kyrkans Utlandshjälp och verksamhetsledare för First Step Forum, Johan Candelin.

– Finland har traditionellt haft en stark roll som ett ledande land i krishantering, och det kan fortfarande förstärkas. Det finns ett stort behov att dela kunskap gällande krishantering och diskutera Finlands roll i dessa sammanhang över partigränserna. Målet är att riksdagen i framtiden kan ta ännu starkare initiativ i utvecklingen av Finlands krishanteringspolitik, konstaterar nätverkets viceordförande Peter Östman.

Nätverket kommer i framtiden att ordna diskussionsmöten om dagsaktuella ärenden gällande fredsmedling och internationell krishantering.