KD efterlyser skattestimulans

      Kommentarer inaktiverade för KD efterlyser skattestimulans

Regeringens budgetförslag för 2021 uppgår till 64,2 miljarder euro i utgifter, medan inkomsterna utgör endast 53,4 miljarder euro. Statsbudgeten för 2021 uppvisar således ett underskott på 10,8 miljarder euro. Underskottet i år uppgår till 17,6 miljarder euro. Statsskulden stiger till rekordhöga 135 miljarder euro.

Det är förvisso viktigt att staten tar de största smällarna av coronakrisen. Kommunerna, sjukvårdsdistrikten och företag som förlorat intäkter och blivit av med sin utkomst behöver verkligen stöd i den här situationen. Däremot anser vi att regeringen bör inhibera projekt som på lång sikt ökar kommunernas, företagens och skattebetalarnas börda.

KD:s riksdagsgrupp offentliggjorde i veckan vårt alternativa budgetförslag. Vi föreslår skattesänkningar för att hålla ekonomin igång under coronakrisen. I vår alternativbudget föreslår vi skattesänkningar för nästan en miljard euro, bl.a en sänkning av inkomstskatten och en ökning av hushållsavdraget. Vi föreslår att bränsleskattehöjningen som trädde i kraft i år inhiberas, likaledes en inhibering av energiskattehöjningen som planerats träda i kraft nästa år. Dessa höjningar är orättvisa för både privatpersoner och transportbranschen. Vi föreslår också ändringar i indexjusteringar som berör inkomstbeskattningen. Genom det skulle beskattningen lindras i alla inkomstklasser. Ytterligare förslår vi att stödet för närståendevård ska vara skattefritt. 

Under den svåra ekonomiska situationen föreslår KD endast måttliga ökningar av de offentliga utgifterna. De största ökningarna är relaterade till att förbättra äldreomsorgen, införandet av terapigarantin och stöd till barnfamiljer. Gruppen föreslår att avgiften för syskon avskaffas helt inom barnomsorgen. 

Riksdagsgruppen godkänner inte regeringens planer på att utöka den obligatoriska skolgången. Projektet bör skrinläggas. Istället för att utöka den obligatoriska utbildningen skulle KD fokusera på åtgärder för att hjälpa de elever som behöver extra stöd.

Statens inkomster skulle vi stärka genom att införa en hälsobaserad skatt för tillsatt socker. KD vill också införa en begränsning av skatteavdraget för arbetsmarknadsorganisationernas medlemsavgifter. Utgiftssidan skulle vi också minska genom en reform av bostadsbidragssystemet. Som engångsintäkter föreslår vi en minskning av Klimatfondens och Sitras kapital. Intäkterna från Sitra skulle användas till stöd för sådana företagsdrivna utvecklingsprojekt som kan generera ny tillväxt och arbetstillfällen.

KD:s riksdagsgrupps budgetförslag skulle ge staten nya intäkter och besparingar för sammanlagt 1,6 miljarder euro. Även om utgifterna skulle öka med 322 miljoner euro och skatteintäkterna minska med 893 miljoner euro, skulle KD:s budgetförslag ändå minska lånebehovet med nästan en 0,5 miljard, dvs. 467 miljoner euro. Som tillägg tll vår skuggbudget presenterade vi också ett sysselsättningspaket, som skulle generera 100 000 fler sysselsatta de närmare åren.