Östman: Begränsandet av vargjakten får inte äventyra medborgares rättigheter till personlig säkerhet och hemfrid

      Kommentarer inaktiverade för Östman: Begränsandet av vargjakten får inte äventyra medborgares rättigheter till personlig säkerhet och hemfrid

PRESSMEDDELANDE 22.10.2014

Riksdagsledamot Peter Östman lämnade på onsdagen in ett skriftligt spörsmål gällande förutsättningar att bevilja undantagslov för vargjakt.

Finlands Viltcentral, som har rätt att godkänna undantagslov för vargjakt, avslog i september en ansökan om undantagslov för jakt av sex vargar i Toholampi. Tillstånd hade sökts i syfte att förhindra betydande skador i boskapsuppfödningen och pga. äventyrandet av den allmänna säkerheten. Under juli-augusti, har det dokumenterats fyra tillfällen där skador åsamkats på boskapsdjur, varvid vargar hade dödat 19 avelsdjur ett lamm och en kalv. Under år 2014 har också rapporterats om 41 vargobservation, varav 17 har registrerats i närheten av gårdar eller produktionsanläggningarna.

–      Förkastandet av Undantagslov för jakt i en sådan situation, följer enligt min mening, inte bestämmelserna i grundlagen gällande medborgarnas personliga säkerhet och garanterande av hemfriden. Finlands Viltcentral bör bedöma behovet av att bevilja undantagslov noggrannare i fortsättningen, så att medborgarnas grundläggande rättigheter kan garanteras, säger Östman.

Tilläggsuppgifter:

Peter Östman

050-5121845