Peter Östman: Vi behöver innovativa tillväxtföretag

      Kommentarer inaktiverade för Peter Östman: Vi behöver innovativa tillväxtföretag

PRESSMEDDELANDE 5.11.2014

– Tidigare lågkonjunktur i Finland övervanns genom investeringar i kompetens, forskning, ny teknologi, internationalisering, samverkan och konkurrenskraft. Nu bör vi satsa på samma sätt, sade riksdagsgruppens ordförande Peter Östman när han höll KD:s gruppanförande i den ekonomiska interpellationsdebatten.

Kristdemokraterna anser att lösningen ligger i en förbättrad konkurrenskraft, inte i en ökning av skuldsättningen.

Den handlar inte bara om lönekostnader, utan också om produktivitet och kvalitet och det kräver innovationsförmåga. Vi behöver en inriktning på de områden där vi kan vara bäst i världen i den globala arbetsfördelningen. Starka tillväxtområden kan hittas genom en inriktning på digitalisering, clean-tech, bio-ekonomi, robotisering och hälsoteknologi.

Nya arbetspaltser skapas i små och medelstora företag. Verksamhetsförutsättningarna för dessa måste förbättras genom att minska på byråkratin och kostnaderna.

– Det kan uppstå betydande innovationer inom små- och mikroföretag. Därför måste det hittas stöd för deras riskfinansiering. Tekes och Industriinvesteringen bör i sin verksamhet ändra fokusen när det gäller företagskuvöser och tillväxtfonder, till småföretag och mikroföretag, samt delta i finansieringen av pilot- och demonstrationsprojekt, samt skyddande av innovationer. 

Offentliga upphandlingar från innovativa tillväxtföretag bör ökas med hjälp av den nya lagen gällande offentlig upphandling. KD:s riksdagsgrupp anser att det inte finns behov av nya tillväxtfonder med ny byråkrati, utan förespråkar en effektivisering av de befintliga fonderna.

Kristdemokraterna poängterar att det är viktigt att den sittande regeringen lyckas genomföra sote-reformen.

– Vi behöver nu framförallt samverkan och en bättre kampanda, sade Peter Östman.

Tillläggsinformation:

Peter Östman

Tel: 050 512 1845