Peters julkalender lucka 15 – Kari Uotila, Vänst

      Kommentarer inaktiverade för Peters julkalender lucka 15 – Kari Uotila, Vänst

Den 15:e luckan går till en riksdagsledamot med mycket lång erfarenhet. Vi träffades första gången efter riksdagsvalet 2011. Under de långa regeringsförhandlingarna på Ständerhuset, våren 2011, satt vi båda i den arbetsgrupp som behandlade ekonomi- och beskattningsärendena.
Den här perioden jobbar vi tillsammans i riksdagens finansutskott samt dess skattedelegation.

Kari Uotila, eller Uotu som han även kallas, jobbade länge inom varvsindustrin före han valdes i riksdagen. Hans förhandlingsförmåga från tidigare fackliga uppdrag, kom väl till sin rätt i regeringsförhandlingarna. Kari håller sig ändå alltid saklig och vänlig. Han blir inte stridande med motparten trots olika synsätt. Kari är en kollega och vän som det är lätt att tycka om.

Tillönskar Kari och hans familj en Fridfull Jul!

———————————————————————————————————————

FINLAND 100 TILLSAMMANS
PETERS JULKALENDER – UPPMUNTRA DINA KAMRATER

– Jag har haft förmånen att jobba med många kolleger från olika partier. Med anledning av Finland 100 kommer jag i min julkalender att presentera 24 utvalda kolleger, säger KD riksdagsgruppens ordförande Peter Östman.
– Jag har haft förmånen att jobba dryga 6 år i Finlands riksdag. Det politiska klimatet har blivit tuffare. Kritik och hårda ord hör till vardagen. Måste det vara så? Nej, det behöver inte vara så. Jag kan inte ändra andra. Vi har alla möjligheter att påverka utvecklingen och samtidigt ge något till vår gemenskap, säger han.
– Vi har inte samma åsikt i alla frågor. Men riksdagskollegerna är alla fina mänskor. I min julkalender kommer jag att kort berätta om 24 utvalda kollegers fina egenskaper och på vilket sätt jag lärt känna dem, säger Östman.
– Finlands 100-årsjubileum 2017 är vår generations mest betydelsefulla jubileumsår. Trots svåra tider har finländarna i snart hundra års tid byggt sitt eget land och fattat gemensamma beslut. Jubileumsåret ger en möjlighet att förstå det förflutna, uppleva året tillsammans och ge en riktning för Finlands framtida utveckling. Vårt historia innehåller sorg och glädjeämnen. Våra veteraner försvarade vår självständighet. Andra världskriget och återuppbyggnaden av landet förenade folket. De gjorde det TILLSAMMANS.

Följ med min JULKALENDER – UPPMUNTRA DINA KAMRATER
på adressen www.peterostman.fi