Peters julkalender lucka 14 – Sari Tanus, KD

      Kommentarer inaktiverade för Peters julkalender lucka 14 – Sari Tanus, KD

Idag tillägnar jag den 14:e luckan för en av mina partikollegor som sitter den första perioden i riksdagen. Hon har i många år kämpat för de ofödda barnens rättigheter. Hon besökte riksdagen tillsammans med kollegor från vårdsektorn ett par år före senaste riksdagsval. Kampanjen gällande samvetsfrihet för personal som arbetar inom vårdyrket hade startat. Hon är läkare och gynekolog till yrket. Hon heter Sari Tanus och var en av initiativtagarna till kampanjen.

Mitt första intryck av Sari var att hon jobbade mycket målmedvetet med en klar övertygelse och kämpade, för vårdpersonalens samvetsfrihet och för de ofödda barnens liv. Något år senare ställde hon upp i riksdagsvalet för Kristdemokraterna. Trots att Sari inte tidigare jobbat som politiker klarade hon sig mycket bra i flera TV-intervjuer. Efter att jag följt med dessa TV framträdanden insåg jag att hon har möjligheter att bli KD:s nästa riksdagsledamot från Birkaland. Hon valdes till riksdagsledamot år 2015.

Sari är trogen sitt kall och sin övertygelse. Hon har också förmågan att snabbt sätta sig in i olika politiska ärenden. Sari är en kollega som jobbar både med hjärna och hjärta. I samband med en ögonsjukdom för ett par år sedan gjorde Sari en snabb diagnos. Tack vare henne fick jag remiss och vård i tid. Jag är fortfarande tacksam för det!

Önskar Sari och hennes familj en Fridfull Jul!

——————————————————————————————————————-

FINLAND 100 TILLSAMMANS
PETERS JULKALENDER – UPPMUNTRA DINA KAMRATER

– Jag har haft förmånen att jobba med många kolleger från olika partier. Med anledning av Finland 100 kommer jag i min julkalender att presentera 24 utvalda kolleger, säger KD riksdagsgruppens ordförande Peter Östman.
– Jag har haft förmånen att jobba dryga 6 år i Finlands riksdag. Det politiska klimatet har blivit tuffare. Kritik och hårda ord hör till vardagen. Måste det vara så? Nej, det behöver inte vara så. Jag kan inte ändra andra. Vi har alla möjligheter att påverka utvecklingen och samtidigt ge något till vår gemenskap, säger han.
– Vi har inte samma åsikt i alla frågor. Men riksdagskollegerna är alla fina mänskor. I min julkalender kommer jag att kort berätta om 24 utvalda kollegers fina egenskaper och på vilket sätt jag lärt känna dem, säger Östman.
– Finlands 100-årsjubileum 2017 är vår generations mest betydelsefulla jubileumsår. Trots svåra tider har finländarna i snart hundra års tid byggt sitt eget land och fattat gemensamma beslut. Jubileumsåret ger en möjlighet att förstå det förflutna, uppleva året tillsammans och ge en riktning för Finlands framtida utveckling. Vårt historia innehåller sorg och glädjeämnen. Våra veteraner försvarade vår självständighet. Andra världskriget och återuppbyggnaden av landet förenade folket. De gjorde det TILLSAMMANS.

Följ med min JULKALENDER – UPPMUNTRA DINA KAMRATER
på adressen www.peterostman.fi