Peters julkalender lucka 16 – Krista Mikkonen, Gröna

      Kommentarer inaktiverade för Peters julkalender lucka 16 – Krista Mikkonen, Gröna

Den 16:e luckan går till Norra Karelen. Jag presenterar idag en kollega som jag inte känt så länge. Men vi är kolleger i dubbel bemärkelse. Förutom att vi är riksdagsledamöter fungerar vi båda som ordförande för våra respektive riksdagsgrupper. Det är i denna roll jag lärt känna Krista Mikkonen. Riksdagsgruppernas ordförande  träffas regelbundet. På dessa möten får man ganska snabbt en bild av sina kolleger. Trots att Krista är första perioden i riksdagen märks hennes långa politiska erfarenhet.

I mitt tidigare yrkesliv besökte jag ofta Joensuu. Senaste sommar hade jag också ärende till det vackra landkskapets ”huvudstad”. Vårt gemensamma samtalsämne vid sidan av politiken brukar av nämnda orsaker gälla Norra Karelens storslagna natur. Krista är en jordnära och samarbetsvillig kollega.

Tillönskar Krista och hennes familj en Fridfull Jul!

——————————————————————————————————————

FINLAND 100 TILLSAMMANS
PETERS JULKALENDER – UPPMUNTRA DINA KAMRATER

– Jag har haft förmånen att jobba med många kolleger från olika partier. Med anledning av Finland 100 kommer jag i min julkalender att presentera 24 utvalda kolleger, säger KD riksdagsgruppens ordförande Peter Östman.
– Jag har nu jobbat dryga 6 år i Finlands riksdag. Det politiska klimatet har blivit tuffare. Kritik och hårda ord hör till vardagen. Måste det vara så? Nej, det behöver inte vara så. Jag kan inte ändra andra. Vi har alla möjligheter att påverka utvecklingen och samtidigt ge något till vår gemenskap, säger han.
– Vi har inte samma åsikt i alla frågor. Men riksdagskollegerna är alla fina mänskor. I min julkalender kommer jag att kort berätta om 24 utvalda kollegers fina egenskaper och på vilket sätt jag lärt känna dem, säger Östman.
– Finlands 100-årsjubileum 2017 är vår generations mest betydelsefulla jubileumsår. Trots svåra tider har finländarna i snart hundra års tid byggt sitt eget land och fattat gemensamma beslut. Jubileumsåret ger en möjlighet att förstå det förflutna, uppleva året tillsammans och ge en riktning för Finlands framtida utveckling. Vårt historia innehåller sorg och glädjeämnen. Våra veteraner försvarade vår självständighet. Andra världskriget och återuppbyggnaden av landet förenade folket. De gjorde det TILLSAMMANS.

Följ med min JULKALENDER – UPPMUNTRA DINA KAMRATER
på adressen www.peterostman.fi