Peters julkalender lucka 17 – Jyrki Katainen, saml

      Kommentarer inaktiverade för Peters julkalender lucka 17 – Jyrki Katainen, saml

När jag beslöt att publicera en julkalender, i vilken jag presenterar mina kollegor, gick jag in för vissa kriterier. Jag presenterar ingen av den sittande regeringens ministrar. Jag har rätt goda relationer till flera av dem. Men eftersom mitt parti denna period är en del av oppositionen så är kontakten inte lika naturlig och intensiv som den skulle vara ifall vi var med i regeringen. Därför beslöt jag att istället fokusera på de kolleger som jag har mest kontakt med i det dagliga arbetet.

Tredje söndagen i advent gör jag dock ett litet undantag. För tillfället är personen inte arbetskollega. Han är Finlands EU-kommissionär sedan juli 2014. Jyrki Katainen var ledare för Samlingspartiet från 2004 till 2014, Finlands finansminister från 2007 till 2011 och statsminister från 2011 till 2014. Under hans tid som statsminister lärde jag känna Jyrki från en annan sida, än den bild som gavs via massmedian, eller den bild som gavs av förra periodens opposition.

Jag träffade Jyrki första gången i Rom år 2007  på det Europeiska folkpartiets och kristdemokraternas årskongress. Vi satt under en paus och analyserade finsk och europeisk politik, samt hur vi eventuellt kunde utveckla vårt samarbete. Vi analyserade bland annat möjligheten att på sikt ingå i samma regering. Denna vision gick i uppfyllelse först efter riksdagsvalet år 2011.

På våren 2011 blev Katainen regeringssonderare i och med  samlingspartiets valseger. Genast från start ifrågasatte många kritiker hans planer på att bilda en regering bestående av 6 partier. Hur skulle det vara möjligt att leda en sådan koallition med så många partier, med olika ideologier – från vänster till höger? Redan då tyckte jag att kritiken var orättvis. Vad hade Katainen för val? Folket hade just sagt sitt i riksdagsvalet. Centern gjorde en brakförlust i efterdyningarna av valfinansieringsskandalen 2007. Sannfinländarna blev ett storparti, men vågade inte komma med och bära ansvar. Europa var mitt i en av de värsta finanskriserna efter krigstid. Jag frågar ännu: Vad hade Jyrki för val? Nyval? 3 veckor efter att folket hade sagt sitt?

Jag anser att Katainen gjorde rätt. Han var beredd att åta sig ett tungt ansvar och försöka styra vårt land in på en ny kurs. Med beaktande av omständigheterna tycker jag att han skötte sin uppgift bra.

KD var det minsta partiet i regeringen. Jyrki behandlade oss alltid korrekt och med respekt. Han höll alltid sitt ord. Under de här åren lärde jag känna honom närmare. Eftersom KD hade endast en ministerportfölj deltog jag ofta, i rollen som gruppordföranden, som ersättare för Päivi Räsänen när hon var upptagen på annat håll. Det fanns många kritiska situationer. Statsministern var pressad att hålla ihop regeringen. Med målet att bibehålla en majoritetsregering.

I motsats till många kritiker anser jag att Jyrki Katainen var en bra statsminister. Det är inte många mänskor som skulle ha klarat av den näst intill omöjliga uppgiften Jyrki stod inför.

Tillönskar Jyrki och hans familj en Fridfull Jul!

——————————————————————————————————————

FINLAND 100 TILLSAMMANS
PETERS JULKALENDER – UPPMUNTRA DINA KAMRATER

– Jag har haft förmånen att jobba med många kolleger från olika partier. Med anledning av Finland 100 kommer jag i min julkalender att presentera 24 utvalda kolleger, säger KD riksdagsgruppens ordförande Peter Östman.
– Jag har nu jobbat dryga 6 år i Finlands riksdag. Det politiska klimatet har blivit tuffare. Kritik och hårda ord hör till vardagen. Måste det vara så? Nej, det behöver inte vara så. Jag kan inte ändra andra. Vi har alla möjligheter att påverka utvecklingen och samtidigt ge något till vår gemenskap, säger han.
– Vi har inte samma åsikt i alla frågor. Men riksdagskollegerna är alla fina mänskor. I min julkalender kommer jag att kort berätta om 24 utvalda kollegers fina egenskaper och på vilket sätt jag lärt känna dem, säger Östman.
– Finlands 100-årsjubileum 2017 är vår generations mest betydelsefulla jubileumsår. Trots svåra tider har finländarna i snart hundra års tid byggt sitt eget land och fattat gemensamma beslut. Jubileumsåret ger en möjlighet att förstå det förflutna, uppleva året tillsammans och ge en riktning för Finlands framtida utveckling. Vårt historia innehåller sorg och glädjeämnen. Våra veteraner försvarade vår självständighet. Andra världskriget och återuppbyggnaden av landet förenade folket. De gjorde det TILLSAMMANS.

Följ med min JULKALENDER – UPPMUNTRA DINA KAMRATER
på adressen www.peterostman.fi