Peters julkalender lucka 18 – Aila Paloniemi, Centern

      Kommentarer inaktiverade för Peters julkalender lucka 18 – Aila Paloniemi, Centern

Idag den 18 december presenterar jag min bänkkamrat som sitter till höger om mig i plenisalen. Aila Paloniemi kommer från Jyväskylä, Mellersta Finlands valkrets, och har suttit i riksdagen sedan år 2003. Trots att vi inte jobbar i samma utskott, så medför sittordningen i plenisalen att man snabbt blir närmare bekant. Aila har en civil bakgrund som journalist på Yle. Hon är, i likhet med min fru, utbildad barnträdgårslärare, vilket gör att vi hittar gemensamma disussionsämnen. Aila är engagerad i flera intresseorganisationer som jobbar med barnfrågor. Jag uppskattar Ailas engagemang för familjepolitiska frågor.

Aila, som är född i Kyyjärvi, har släktrötterna i Vimpeli och utgår från samma släktgren som mina förfäder, Strang-Spangar. På samma bänkrad, till höger om Aila, sitter också riksdagens släktförenings ordförande Tapani Tölli. Det var Tapani som för något år sedan upplyste Aila och mig om våra släktband.

Aila har så gott som varje dag en sisu-pastillask på bordet. Ofta frågar jag hur det står till med vårt gemensamma ”pastillbolag”. Aila förstår ”humorn”och den härledande frågan och brukar alltid bjuda. Tack för pastillerna och arbetsgemenskapen!

Tillönskar Aila & familj en Fridfull Jul!

——————————————————————————————————————

FINLAND 100 TILLSAMMANS
PETERS JULKALENDER – UPPMUNTRA DINA KAMRATER

– Jag har haft förmånen att jobba med många kolleger från olika partier. Med anledning av Finland 100 kommer jag i min julkalender att presentera 24 utvalda kolleger, säger KD riksdagsgruppens ordförande Peter Östman.
– Jag har nu jobbat dryga 6 år i Finlands riksdag. Det politiska klimatet har blivit tuffare. Kritik och hårda ord hör till vardagen. Måste det vara så? Nej, det behöver inte vara så. Jag kan inte ändra andra. Vi har alla möjligheter att påverka utvecklingen och samtidigt ge något till vår gemenskap, säger han.
– Vi har inte samma åsikt i alla frågor. Men riksdagskollegerna är alla fina mänskor. I min julkalender kommer jag att kort berätta om 24 utvalda kollegers fina egenskaper och på vilket sätt jag lärt känna dem, säger Östman.
– Finlands 100-årsjubileum 2017 är vår generations mest betydelsefulla jubileumsår. Trots svåra tider har finländarna i snart hundra års tid byggt sitt eget land och fattat gemensamma beslut. Jubileumsåret ger en möjlighet att förstå det förflutna, uppleva året tillsammans och ge en riktning för Finlands framtida utveckling. Vårt historia innehåller sorg och glädjeämnen. Våra veteraner försvarade vår självständighet. Andra världskriget och återuppbyggnaden av landet förenade folket. De gjorde det TILLSAMMANS.

Följ med min JULKALENDER – UPPMUNTRA DINA KAMRATER
på adressen www.peterostman.fi