Peters julkalender lucka 21 – Mats Löfström, Åländsk samling

      Kommentarer inaktiverade för Peters julkalender lucka 21 – Mats Löfström, Åländsk samling

Den 21:a luckan går till Åland. Mats Löfström invaldes i riksdagen 2015 som kandidat från Åländsk Samling, en valkoalition bestående av de större partierna. Före det hann Mats jobba i Bryssel, både som assistent för Carl Haglund och Nils Torvalds.
Trots att Mats och jag inte sitter i samma utskott, är det naturligt att vi diskuterar ärenden och utmaningar som vi har gemensamt . Näringslivsfrågorna har hög prioritet på Åland och i Österbotten. När det gäller dessa frågor är det lätt att hitta en samsyn.
Jag tycker att Mats Löfström på en kort tid funnit sin plats i riksdagen. Mats positiva grundsyn vinner för det mesta gehör över partigränserna. Han är en viktig brobyggare mellan Åland och riket.
Jag tillönskar Mats och familjen en Fridfull Jul!

————————————————————————————————————-

FINLAND 100 TILLSAMMANS
PETERS JULKALENDER – UPPMUNTRA DINA KAMRATER

– Jag har haft förmånen att jobba med många kolleger från olika partier. Med anledning av Finland 100 kommer jag i min julkalender att presentera 24 utvalda kolleger, säger KD riksdagsgruppens ordförande Peter Östman.
– Jag har nu jobbat dryga 6 år i Finlands riksdag. Det politiska klimatet har blivit tuffare. Kritik och hårda ord hör till vardagen. Måste det vara så? Nej, det behöver inte vara så. Jag kan inte ändra andra. Vi har alla möjligheter att påverka utvecklingen och samtidigt ge något till vår gemenskap, säger han.
– Vi har inte samma åsikt i alla frågor. Men riksdagskollegerna är alla fina mänskor. I min julkalender kommer jag att kort berätta om 24 utvalda kollegers fina egenskaper och på vilket sätt jag lärt känna dem, säger Östman.
– Finlands 100-årsjubileum 2017 är vår generations mest betydelsefulla jubileumsår. Trots svåra tider har finländarna i snart hundra års tid byggt sitt eget land och fattat gemensamma beslut. Jubileumsåret ger en möjlighet att förstå det förflutna, uppleva året tillsammans och ge en riktning för Finlands framtida utveckling. Vårt historia innehåller sorg och glädjeämnen. Våra veteraner försvarade vår självständighet. Andra världskriget och återuppbyggnaden av landet förenade folket. De gjorde det TILLSAMMANS.

Följ med min JULKALENDER – UPPMUNTRA DINA KAMRATER
på adressen www.peterostman.fi