Skyddsjakt på skarv bör tillåtas i Kvarken.

      Kommentarer inaktiverade för Skyddsjakt på skarv bör tillåtas i Kvarken.

PRESSMEDDELANDE 4.8.2014

Riksdagsledamot Peter Östman lämnade på måndagen in ett skriftligt spörsmål gällande problemet med den ökande skarvstammen i Kvarken.

– I regioner där skarven medför skada för naturen och leder till problem för mänskan borde tillstånd för skyddsjakt beviljas, anser riksdagsledamot Peter Östman, KD.

– Stammen i Kvarken är så stor att den tål jakt, men skyddsjakten är regleras av en rad andra bestämmelser och det har visat sig att anhållan om skyddsjakt därför ofta blir en domstolsfråga. Tyvärr förväntas yrkesfiskarna komma med sådana bevis om skarvskador som det är svårt eller omöjligt att påvisa, säger Peter Östman.

I spörsmålet frågar Östman vad regeringen ämnar göra med anledning av den kraftigt ökande skarvstammen, och ifall regeringen tänker se över lagstiftningen så att skyddsjakt på skarv kan förverkligas, samt vilka andra åtgärder ämnar regeringen vidta i syfte att utarbeta en nationell handlingsplan för skarven.

Tilläggsuppgifter:

Peter Östman

Riksdagsledamot, KD

0400-660325