Svenskan ger konkurrensfördelar

      Kommentarer inaktiverade för Svenskan ger konkurrensfördelar

Medborgarinitiativet som syftar till att slopa svenskan som obligatoriskt undervisningsspråk är för tillfället under behandling i riksdagens kulturutskott. Efter att initiativet överlämnades till riksdagen på våren, har frågan om svenskans ställning med jämna mellanrum dykt upp i riksdagens debatter.

Senaste vecka påstod några sannfinländska ledamöter att svenskan kostar onödiga miljarder och att den därför borde göras frivillig. Ett annat argument som användes var att inom affärsvärlden klarar man sig bra på engelska på den nordiska marknaden. Visst, svenska, norska och danska affärsmän har generellt goda engelska kunskaper.

Före jag valdes till riksdagen verkade jag i nästan 30 års tid inom affärsvärlden. Jag hade också en del internationella uppdrag, vilket föranledde resor och möten till många länder i Europa. Överlag klarar man sig långt med engelska. Men, det är alltid en fördel att tala kundens språk. När jag som ordförande för den Europeiska Låssmedsorganisationen besökte ett nytt land försökte jag alltid lära mig några fraser på landets språk. Redan att försöka tala på kundens språk gjorde ett visst intryck samt medförde ett bättre förhandlingsklimat.

De närmaste åren görs stora investeringar i Barentsregionen. Enbart i Sveriges och Norges nordliga områden beräknas investeringarna utgöra 75 miljarder euro. Det finns en stor marknadspotential för finländska företag. Då sannfinländarnas representant Mika Niikko i senaste veckas debatt förde fram nackdelarna med den obligatoriska svenskan ställde jag honom en fråga. Ifall jag skulle besöka potentiella kunder i Barentsregionen och tala på svenska, medan han i en konkurrenssituation skulle kommunicera på engelska, vem skulle ha bättre förhandlingsläge. Jag fick inget klart svar på min fråga.

Jag är övertygad om att de språkliga fördelarna bidragit till att arbetslöshetsgraden i Österbotten hållits på en lägre nivå än i landet i genomsnitt. Under år 2013 var andelen arbetslösa av arbetskraften 5,6 %, medan motsvarande siffra för hela landet var 8,2 %. Också på basen av sysselsättningsgrad är sysselsättningsläget i Österbotten bland de bästa i landet. Språkkunskaper är en rikedom. För oss finländare är den en måndubbel rikedom eftersom svenskan binder oss samman med Norden och ger ofantliga konkurrensfördelar.

Peter Östman

Riksdagsledamot, KD