Hem

Välkommen till Peter Östmans blogg

peter__stman_kristi_133850bAtt påverka och bygga upp vårt samhälle är ett långsiktigt och mångsidigt arbete, som KD utför utgående från de mål och den mening som partiet har, för de sakfrågor som vi anser är viktiga och för det som vi vill ändra på. Jag har själv varit politiks aktiv i 24 år. Under en lång tid kombinerade jag politikst arbete med företagande. Sedan hösten 2009 när jag valdes till partisekreterare för KD, har jag jobbat med politik på heltid.

 

Något om KD:s politik – och om mänskovärdet

Kristdemokraterna vill bygga ett demokratiskt fungerande samhälle grundat på kristna värden. Med kristna värden avses de allmängiltiga och bestående värden, som har sitt ursprung i Bibeln och den kristna traditionen. De utgör grunden för en god och välfungerande samlevnad mellan människor.

kehitysmaa200_861758-1Det mest centrala värdet enligt kristdemokraterna är människo-värdet. Varje människa har ett absolut människovärde som grundar sig på Guds skapelseverk. Var och en är en unik och oersättlig individ. Människovärdet grundar sig på att man är människa, inte på det man gör eller kan. Människovärdet är bestående oberoende av kön, ålder, ställning, religion, födelsebakgrund och andra egenskaper eller livsval. För kristdemokraterna har utgångspunkten alltid varit att ställa sig på livets sida, det må sedan vara frågan om användandet av mänskliga embryon, om abort eller eutanasi. Också när man drar upp gränserna för den vetenskapliga forskningen bör principen om att respektera och skydda livet gälla.

Kristdemokraterna en del av den internationella kristdemokratiska rörelsen

Kristdemokraterna förhåller sig positivt till internationellt samarbete och vill arbeta för att främja de kristna grundvärdena också inom Europeiska unionen och den internationella politiken. Kristdemokraterna i Finland (KD) r .p. är associerad medlem i Europeiska Folkpartiet (EPP).

DSCN1702Det är viktigt att speciellt samarbetet mellan de nordiska kristdemokratiska broderpartierna är intimt. Kristdemokraterna i Finland vill förnya och klargöra den internationella kristdemokratins värden.

 

 

Ni kan kontakta mig på mitt telefonnr: +358 0505121845 eller skicka e-post till peter.ostman(@)riksdagen.fi