Personuppgifter

Peter Östman kort presentation

Jag är född i december 1961. Mina släktrötter finns i Larsmo, Pedersöre och Kronoby. Jag  inledde min tjänst som Kristdemokraternas tf pertisekreterare i augusti 2009 och utnämndes officiellt till ordinarie partisekreterare för perioden 2009-2011, på partifullmäktigemötet den 21 mars.

Före det verkade jag som vd för Kust-Österbottens Företagare. Parallellt med det civila arbetslivet har jag fungerat som viceordförande för Kristdemokraterna sedan år 2004. Inom kommunalpolitiken har jag verkat sedan år 1996.

Tidigare har jag också varit företagare i 20 års tid inom lås-och säkerhets och byggnadsbranschen. Jag har också haft förmånen att verka som förtroendevald inom olika intresseorganisationer, bl.a som ordförande för det Europeiska Låssmedsförbundet, där jag fungerade som ordförande 2001-2005. Under ordförandeskapet ansvarade jag för förbundets utvidgning i de forna öststaterna.

Ända sedan slutet av 1990-talet har jag försökt vara en aktiv politisk debattör, genom att skriva artiklar i bl.a HBL, Keskipohjanmaa, Pohjalainen, Vasabladet och Österbottens tidning. Numera skriver jag regelbundet kolumner för den Kristdemokratiska veckotidningen.

Jag avlade grundexamen inom företagsekonomi vid Study Com – Prakticum institutet i Helsingfors 2009. Under tiden som företagare deltog jag aktivt i olika kurser inom ekonomi- och marknadsföring.

Min fru, Katarina Östman, är till utbildningen barnträdgårslärare och läkarsekreterare.

Våra söner, Rasmus och Sebastian, är födda 1983 respektive 1986. Båda är gifta.

CV

Politiska förtroendeuppdrag

 • VR, medlem av förvaltnigsrådet, 2009-
 • KD-Mediat Oy, styrelseordförande, 2009-
 • Kommunfullmäktige, KD gruppordf., Pedersöre kommun, 1997-
 • Revisionsnämndens ordförande, Pedersöre kommun, 2009-
 • KD 1:a viceordförande, 2005-2009
 • KD 4:e ordförande, 2004-2005
 • Kristdemokraterna i Finland, Svenska Organisationens ordförande, 2000-2006
 • KD- Mediat Oy, styrelsemedlem, 2004-2008
 • Ersättare i Kommunstyrelsen, Pedersöre kommun, 2001-2006
 • Näringslivsdelegationen, Pedersöre kommun, 2005-2007
 • Samkommunen för Jakobstads Hälso- och sjukvårdsområde, styrelsemedlem 2005-2006
 • Samkommunen för Jakobstads Hälso- och sjukvårdsområde, samkommunstämma 2006-2008
 • Vasa Sjukvårdsdistrikt, styrelsemedlem, 2001-2004
 • Finlands Svenska Folkting, styrelsemedlem, 1997-2000
 • Finlands Kommunförbund, fullmäktigmedlem, 1997-2000

Ubildning

 • Grundexamen i ekonomi, Study Com, Prakticum Helsinfors 2009
 • Specialyrkesexamen för företagare, Optima Jakobstad  2005
 • Låssmed, Oy Wärtsilä AB Helsinfors 1981
 • Lantman, Lannäslunds Lantbruksskola Jakobstad 1977

Arbetserfarenhet

 • Partisekretare, Kristdemokraterna i Finland rp, 2009-
 • VD, Kust-Österbottens Företagare rf, 2008-2009
 • VD  Österbottens Företagarförening rf, 2008-2009
 • VD  Företagarnas Centraldelegation rf, 2008-2009
 • Chefsredaktör, Företagsnyckeln, 2008-2009
 • VD Suomen Turvaurakoitsijaliitto, 2007-2008
 • VD SLL Consulting OY, 2007-2008
 • VD SECURI Keskipohjanmaan Lukkopalvelu Oy (eget företag), 1986-2007
 • VD Småhus-Trading P Östman Kb ( eget företag ), 1986-1991
 • Försäljningschef Oravais Hus Ab, 1984-1985
 • Försäljningschef Jutas Småhus Ab, 1983-1984
 • Butiksschef, Lukkopalvelu KY A Sneck, 1981-1983

Spåkkunskaper

 • Svenska
 • Finska
 • Engelska