Förintelsen – Om detta må ni berätta

      Kommentarer inaktiverade för Förintelsen – Om detta må ni berätta

Under de senaste åren har historieforskare och fritänkare kommit med uttalanden som syftar till att förringa, eller till och med förneka Hitlers utrotningskampanj av judarna. Dessa uttalande har lett till en ökad antisemitism i flera länder. Förintelseförnekandet har sitt ursprung i antisemitism och betecknas i många europeiska länder som hets mot folkgrupp, och är därför förbjudet, i likhet med till exempel nazistiska hakkors.

Även Irans expresident, Mahmoud Ahmadinejad, har talat om Förintelsen som en ”myt”. Hamas har publicerat texter där Förintelsens existens ifrågasätts. Förintelseförnekarna påstår bl.a. att Hitler och Nazisterna inte hade någon plan för att utrota Europas judar, samt att antalet judiska dödsoffer är betydligt färre än de fem till sex miljoner, som nämns i etablerad forskning. De påstår också att dödsfallen inte berodde på systematiska massavrättningar, utan på grund av sjukdom

En del förintelseförnekare kallar sig antisionister. De ser sionisterna som ansvariga för Nürnbergrättegångarna, samt att Förintelsen endast iscensatts för att skapa en kollektiv skuldkänsla hos människor i Västvärlden, samt för att gynna Israel.

FN:s tidigare Generalsekreterare Kofi Annan uttalade sig för något år sedan om de som förnekar förintelsen. Kofi Annan sade; ” att minnas är en nödvändig tillrättavisning till dem som säger att Förintelsen aldrig har hänt, eller har överdrivits. Vi måste förkasta deras falska påståenden alltid och överallt där dessa kommer fram”.  Också EU-Komissionär Viviane Redding, som ansvarar för de grundläggande rättigheterna, har efterlyst att alla EU-länder borde göra det straffbart att bestrida att förintelsen har ägt rum. I Sverige gavs år 1997 en bok om Förintelsen i Europa 1933-1945″. Boken, ”Om detta må ni berätta”, kom till för att sprida fakta och information samt skapa diskussion om medmänsklighet och människors lika värde.

Rasistiska uttalandena och tecken på antisemitism ökar också i Finland, både i tidningsinlägg och på nätet. Är vår lagstiftning gällande hets mot folkgrupp tillräckligt tydlig, för att förhindra ökad rasism och högerextremism. För att få svar på frågan lämnade jag i veckan in ett skriftligt spörsmål, för att utreda möjligheten att förbjuda uttalanden som förringar, eller förnekar förintelsen.

Biträdande justitiekansler Puumalainen har uppmanat Utbildningsstyrelsen att se över direktiven gällande skolornas jul- och våravslutningar där man sjunger psalmer. Att förbjuda psalmsång i våra skolor, samtidigt som det är tillåtet, att på offentliga forum förneka förintelsens existens, låter helt enkelt för absurt.