Kritik eller slagord löser inte finanskrisen

      Kommentarer inaktiverade för Kritik eller slagord löser inte finanskrisen

Under den gångna veckan har debatten i riksdagen gällt behandlingen av propositionen om ett tilläggsavtal till ramavtalet mellan euroländerna och det europeiska finansiella stabiliseringsinstrumentet. Det finns inga enkla lösningar till den rådande finanskrisen. Kristdemokraterna har under finanskrisens gång förhållit sig skeptiska till en del av de lösningar, genom vilka man försökt lösa finanskrisen. Vi anser fortsättningsvis att varje medlemsland bör ansvara för den egna ekonomin på ett ansvarsfullt sätt.

Den nya regeringen har dock skärpt linjen när det gäller skötseln av finanskrisen. Under den förra regeringsperioden krävde vi att placerarna skulle ta ett större ansvar, samt att Finland skulle få motgarantier för beviljandet av stödfinansiering till krisländerna. Dessa krav finns nu inskrivna i regeringsprogrammet.

Godkännandet av ramavtalet för det europeiska finansiella stabiliseringsinstrumentet är inget trevligt beslut. Ingen beslutsfattare skulle ha önskat den situation som Europa nu befinner sig i. Att säkerhetssumman för Finlands del ökar från knappa 8 till 14 miljarder euro är inte heller något nöje.

Men, man löser inte kriser med hjälp av kritik eller slagord. Från oppositionens håll har kritiken varit hård, men de konstruktiva förslagen har lyst med sin frånvaro. Eftersom situationen är extremt utmanande behövs en konstruktiv och allvarlig diskussion för att hitta lösningar ur krisen. Det räcker inte heller med åsikter om vad man inte borde ha gjort eller inte borde göra.

Istället bör de åtgärder som vidtas mätas i proportion till krisens omfång och eventuella följder. Emedan krisen bevisligen är både utbredd och djup förutsätts nu kraftåtgärder för att dämpa oron på finansmarknaden. Ifall Finland inte vore en del och beroende av den globala ekonomin, skulle situationen vara en annan. Vi kunde då istället stiga åt sidan och se om andra länder rider ut stormen på egen hand. Men eftersom Finland är hårt förankrad i den globala ekonomin, kan vi inte undgå stormen. Därför måste Finlands regering behandla den Europeiska krisen så som det vore en nationell krissituation.