Österbotten och Mellersta Österbotten behöver särlösning

      Kommentarer inaktiverade för Österbotten och Mellersta Österbotten behöver särlösning

I enlighet med statsminister Sanna Marins regeringsprogram görs ett nytt försök att genomföra en reform av social- och hälsovården och räddningsväsendet samt inrättande av landskap i Finland.

Regeringspropositionen väcker frågor och debatt. Speciellt gällande Kronobybornas tillgång på social- och hälsovård och landskapstillhörighet. Debatten är ytterst nödvändig, eftersom frågan gäller den viktigaste samhällservicen för invånarna.

Kronobyborna har i flera repriser starkt uttryckt att de vill få sin vård från närmaste sjukhus, vilket är Soite i Karleby. Många lokalpolitiker har deklarerat var de står i frågan. Senast också två sfp kommunpolitiker i Kronoby, Malin Åminne och Adam Näse. De skrev i en insändare i ÖT, att ifall svaret är att Kronoby inte får fortsätta med sitt nuvarande sjukvårdsarrangemang, så flaggar de nog för ett landskapsbyte. Det viktigaste för kommuninvånaren torde vara att när man väl behöver hälsovård får man den i egen kommun. Behöver man något utöver det behöver man få komma till närmaste sjukhus. 

Frågan berör också invånarna i Jakobstadsregionen. Efter att förlossningsverksamheten avslutades i Jakobstad har en majoritet av mammorna i regionen valt  att föda i Karleby. Många av våra invånare använder också en del andra specialsjukvårdstjänster i Karleby. Av praktiska och geografiska skäl. Det är härmed ytterst angeläget att diskutera frågan, samt ge respons åt regeringen medan lagförslaget ännu är på remissrunda. 

Jag har under den senaste veckan försökt läsa på den digra text som regeringen publicerade i början av juni. Reformen är massiv och innehåller många komplicerade frågor. Det finns skrivningar som ger anledning till oro. Citat: Med stöd av kriterierna i den nya lagen om vårdlandskapsstrukturen som ingår i denna proposition kan statsrådet besluta om sammanslagning av vårdlandskap eller överföring av en kommun till ett annat landskap. Till följd av sammanslagningar av vårdlandskap eller ändringar i områdesindelningen ändras också den landskapsindelning enligt vilken andra myndigheters ansvarsområden delas in. Citat slut. 

Enligt lagförslaget kommer Nyland att erbjudas särlösningar. Varför inte en hitta en särlösning också för Österbotten och Mellersta Österbotten? Det måste finnas lösningar som garanterar en fortsättning av nuvarande goda samarbete över landskapsgränserna. Via samarbetsavtal. Detta måste tryggas via lag och beaktas i finansieringen. Närheten till en god vård och omsorg är den viktigaste samhällsservicen och en trygghetsfaktor för befolkningen.