Finland betalar mera än vad vi får

Den här veckans onsdag gav statsminister Marin en upplysning till riksdagen gällande EU:s återhämtningsfond.  Helt väntat lovprisade regeringspartierna det förhandlingsresultat som statsministern presenterade.  Vissa motiveringar till stöd för återhämtningsfonden var i… Läs mer »

Förrän man delar kakan måste man ha bagare

Finland är världens bästa land. Mätt i många jämförelser. Men, utan arbetsplatstillfällen och exportföretag förmår vi inte uppehålla välfärden. Vi köper produkter och tjänster av andra länder: energi, mat och… Läs mer »

Ge oss idag vårt dagliga bröd

Jordbrukarna har med fog varit oroade för hur arbetet ska skötas då de viktiga säsongsarbetarna från utlandet inte kan ta sig till Finland i och med de stängda gränserna. På… Läs mer »

Tid för vila och eftertanke

Julen och årskiftet är en efterlängtad period. En tid för vila och eftertanke. Inför det nya året får vi stanna upp och se bakåt, samtidigt som vi får planera framåt…. Läs mer »