Varför skaffar Finland inte mera Pfizer vaccin

Under de senaste månaderna har EU-kommissionens misslyckande att få tillräckliga mängder vaccin lett till ett allt större missnöje bland medlemsländerna. Flera länder har förhandlat fram egna avtal. Osäkerheten kring Asta Zeneca,… Läs mer »

Ett annorlunda år

Åren i riksdagen har lärt mig, att något som verkar självklart idag kan ändra nästa dag. Det senaste året har varit en resa in i det okända. Ett helt annorlunda år. Min… Läs mer »

KD efterlyser skattestimulans

Regeringens budgetförslag för 2021 uppgår till 64,2 miljarder euro i utgifter, medan inkomsterna utgör endast 53,4 miljarder euro. Statsbudgeten för 2021 uppvisar således ett underskott på 10,8 miljarder euro. Underskottet… Läs mer »

Fullt stöd för att bekämpa vargproblemet

Vargproblemet har på allt flera orter i Finland blivit ett ständigt återkommande problem. Finlands Viltcentral, som har rätt att godkänna undantagslov för vargjakt, avslog i september 2014 en ansökan om undantagslov… Läs mer »