Ett annorlunda år

Åren i riksdagen har lärt mig, att något som verkar självklart idag kan ändra nästa dag. Det senaste året har varit en resa in i det okända. Ett helt annorlunda år. Min… Läs mer »

KD efterlyser skattestimulans

Regeringens budgetförslag för 2021 uppgår till 64,2 miljarder euro i utgifter, medan inkomsterna utgör endast 53,4 miljarder euro. Statsbudgeten för 2021 uppvisar således ett underskott på 10,8 miljarder euro. Underskottet… Läs mer »

Fullt stöd för att bekämpa vargproblemet

Vargproblemet har på allt flera orter i Finland blivit ett ständigt återkommande problem. Finlands Viltcentral, som har rätt att godkänna undantagslov för vargjakt, avslog i september 2014 en ansökan om undantagslov… Läs mer »

Finland betalar mera än vad vi får

Den här veckans onsdag gav statsminister Marin en upplysning till riksdagen gällande EU:s återhämtningsfond.  Helt väntat lovprisade regeringspartierna det förhandlingsresultat som statsministern presenterade.  Vissa motiveringar till stöd för återhämtningsfonden var i… Läs mer »

Förrän man delar kakan måste man ha bagare

Finland är världens bästa land. Mätt i många jämförelser. Men, utan arbetsplatstillfällen och exportföretag förmår vi inte uppehålla välfärden. Vi köper produkter och tjänster av andra länder: energi, mat och… Läs mer »