En bra arbetsgemenskap genererar resultat

Mjukvaruföretag Reaktor i Helsingfors valdes nyligen, för tredje gången i rad, till det bästa arbetsstället i Finland. Företaget är ett av Finlands mest framgångsrika IT-företag. Vad är det som gör… Läs mer »

Grönt gift mot småföretagare

Företagens balanser har under den gångna recessionen varit starkare än tidigare, och har härmed fungerat som en buffert under lågkonkunkturen. Skulle företagen ha haft svagare balanser skulle följderna av recessionen… Läs mer »

Barnfamiljerna i fokus

År 2007 varnade Institutet För Familjepolitik (IFP) i en rapport till europaparlamentet om försämrade utsikter för familjerna. En rapport visar, att för varje 13 euro som Europa avsätter för sociala… Läs mer »