En höjning av bränsleskatterna är förödande för landsbygd och företag

      Kommentarer inaktiverade för En höjning av bränsleskatterna är förödande för landsbygd och företag

Arbetsgruppen för fossilfria transporter, som leds av kommunikationsministeriet, har gett sin rekommendation för hur koldioxidutsläppen från den inhemska transportsektorn ska halveras fram till 2030 och sjunka till noll senast 2045. 

Hur kommer dessa krav att påverka industrins konkurrenskraft? Hur kommer det att påverka medborgarnas vardag? 

Vägtrafikbeskattningen består av bränsleskatt, bilskatt och fordonsskatt. Dessa skatter, inklusive mervärdesskatten, inbringar cirka 8 miljarder i året till statskassan. Enbart bränsleskatten och därtillhörande mervärdesskatt utgör 4 miljarder. De flesta finländare vill inte godkänna en höjning av bränsleskatten för att minska på klimatutsläppen. 

Regeringspartierna försöker nu blidka sina väljare. Centern vill öka användningen av biobränslen till 40 procent. Ett bra förslag i sig, men man bör också förklara vad det medför. Bland annat ökar bränslekostnaderna med ca 1 miljard. Å andra sidan säger sig centern vara villig att helt slopa bränsleskatten. Hur tänker de täcka bortfallet på de 4 miljarder som bränsleskatten inbringar? Genom att införa digitala vägtullar. Jag har svårt att tro att det lyckas.

Vad säger socialdemokraterna? Kommunikationsminister Timo Harakka nämner som en lösningsmodell att staten kompenserar bränsleskattehöjningarna till småinkomsttagarna genom en direkt återbetalning till deras konto. Jag tycker att en sådan lösning låter som en typisk inkomstöverföring, som dessutom leder till århundradets flitfälla. Istället för att jobba för en tillräcklig årsinkomst erbjuds man åter ett stöd. Vem betalar? Jo, det är medelinkomsttagarna som får skärpt beskattning. Igen en gång. De gröna vill via beskattningen göra allt körande dyrare. Landsbygden glöms bort.

Samlingspartiet, som är i opposition, vill slopa bilskatten inom 4 år. Istället vill de höja den årliga fordonsskatten. Vad innebär det? Det betyder att de som har råd att byta bil vartannat vinner, medan de som kör med en 5-10 år gammal bil tvingas kompensera borfallet av bilskatt, i form av betydligt högre fordonsskatt varje år. 

Finlands andel av de globala koldioxidutsläpp utgör cirka 1 promille. Visserligen är utsläppsnivån per capita högre än i en del andra länder, men Finland har en relativt stor andel industriproduktion per capita. 

Den pågående diskussionen om bränsleskattehöjningar leder till att industrinföretagen och investerare drar öronen åt sig. Lönar det sig att investera i den tunga industrin i Finland? En höjning av bränsleskatten är problematisk, eftersom den slår hårt mot Finlands exportnäring, transportföretagen och även mot alla som arbetar och lever på landsbygden. 

Vi skall ta hand om vår miljö och vårt klimat. Men vi löser inte klimatfrågorna genom att fatta beslut som leder till att den inhemska industrin istället flyttar till andra länder. Vi måste tänka på helheten. Och – höjda skatter löser inga världsproblem.