Tid för vila och eftertanke

      Kommentarer inaktiverade för Tid för vila och eftertanke

Julen och årskiftet är en efterlängtad period. En tid för vila och eftertanke. Inför det nya året får vi stanna upp och se bakåt, samtidigt som vi får planera framåt. Det finns alltid utrymme för att granska och korrigera riktningen. 

Sett ur riksdagens synvinkel var år 2019 ett händelserikt år. De politiska valen är viktiga för vår demokrati. Våren 2019 hölls två viktiga val. Riksdagsvalet och EU-valet. Det tärde hårt på partiernas resurser. I praktiken sköts ju politiken i Finland av vanliga mänskor. De flesta gör jobbet på talko. Jag lyfter på hatten åt alla frivilliga som med sin insats möjliggör och förverkligar vår demokrati. 

Riksdagsvalet behandlades utförligt i olika medier, medan EU-valet fick mindre synlighet. I många länder har det skett stora förändringar i maktbalansen. Detta märks också i Europa parlamentet. De traditionella center-höger partierna har försvagats och nya politiska rörelser har uppstått. Det har blivit allt svårare att hitta fungerande regeringskoallitioner. Detta fenomen har vi förutom i Finland också sett bl.a. i Sverige och som bäst i Israel. 

Under det gågna året har två regeringar avgått i förtid. I modern tid har detta fenomen inte hört till vanligheten. Och nu kan vi inte ens beskylla Kekkonen. 

För tillfället har vi en speciell regeringssammansättning. I och för sig har vi också förr haft rödmylleregeringar, men en situation där de största regeringspartiernas understöd smälter samman är mera sällsynt.

Fortsätter utvecklingen kommer nästa regeringsbildning att vara utmanande för många partier. Jag är mera orolig för stabiliteten i vårt politiska system, än vad jag är för enskilda partiers eller rörelsers framtid. Det måste finnas vilja till samarbete trots att retoriken ibland kan verka hård. Uppenbara ordstrider som leder till öppna gräl blir dock oerhört kostsamma för både samhället och arbetsmarknaden. 

Den senaste regeringskrisen kan sammanfattas med ordet förtroende. Eller avsaknad av förtroende. Oppositionen hade pga posthärvan lämnat in en interpellation. Riksdagen hann inte ens behandla interpellationen på grund av den förtroendekris som uppstått inom regeringen. Det var egentligen regeringens interna förtroendekris som ledde till regeringen Rinnes avgång.

Vårt samhälle och hela vårt välfärdssystem bygger på förtroende. Saknas förtroende kan allt rasa samman. Förtroendekulturen byggs bäst upp genom vårt handlande. Man ska kunna lita på att ord och handling stämmer överens. 

Finlands varumärke bygger på att omvärlden kan lita på oss. Också när det gäller skötseln av landets ekonomi. Därför är det ledsamt att riksdagens sista frågetimme före jullovet präglades av misstro, misstolkningar och gräl. Vi får hoppas på och jobba för en förbättring nästa år.

Fridfull Jul tillönskas alla – det är dags att vila!