Alla – också Yle bör delta i spartalkot

      Kommentarer inaktiverade för Alla – också Yle bör delta i spartalkot

Under veckoslutet inledde regeringen sin budgetria. Det är en utmanande uppgift eftersom Finlands tillväxt stampar på stället. Statens inkomster ökar inte i samma takt som kostnaderna. Finland sackar efter den allmänna utvecklingen inom eurozonen. Regeringen är tvungen att hitta sparåtgärder motsvarande dryga 3 miljarder euro. Det kommer att betyda nedskärningar av olika sociala förmåner och en del skattehöjningar. I en situation där vi tvingas skära i basservicen, och även inom andra sektorer, är det inte försvarbart att lämna det statsägda Rundradion helt utanför spartalkot. Därför föreslog jag i förra veckan att Yle:s årliga indexförhöjning skall frysas.

I 7 § i lagen om Rundradion Ab föreskrivs om Rundradion Ab:s uppgift att tillhandahålla allmännyttiga tjänster.  I regeringsprogrammet fastställdes att finansieringen av Rundradion Ab skulle förnyas så att dess roll som finländsk kulturproducent, pluralistisk och oberoende informationskanal, samt forum för yttrandefriheten, tryggas.

Reformen grundade sig på ovan nämnda ståndpunkter, enligt vilken nivån på finansieringen skulle vara tillräcklig, eller 480 miljoner euro år 2010. År 2013 uppgick finansieringen av Rundradion Ab:s allmännyttiga verksamhet till 500 miljoner euro inklusive skatt. Detta på grund av att finansieringen, via lagstiftning, tryggats med årliga indexjusteringar. Indexjusteringen utgör dryga 10 miljoner euro per år.

Redan senaste höst fördes en politisk debatt huruvida indexjusteringen var berättigad. Skattens maximibelopp höjdes senaste år från 140 euro till 143 euro och det minsta beloppet från 50 euro till 51 euro. Största delen av skattebetalarna – cirka 2,5 miljoner – betalar maximibeloppet. Dessutom betalar företag och samfund en avgift som är baserad på företagets omsättning.

Trots att jag i egenskap av gruppordförande var med i arbetsgruppen, som för två år sedan enades om nuvarande system, anser jag att beslutet bör kunna revideras. Den höjningsautomat som har skapats är inte motiverad i den ekonomiska kris som vi nu befinner oss i. Också de kommersiella medierna har varit tvungna att skära ner sin verksamhet på grund av ekonomiska svårigheter. Därför är det inte rimligt att Yle-skatten höjs år efter år. Yle måste också delta i sparandet och därför har jag föreslagit att frysa Yle-skatten på årets nivå. Därför är jag glad att riksdagsgruppernas ordförande kunde enas om en frysning av indexet för år 2015 på fredagen.