Ansvarsbärare krävs också under svåra tider

      Kommentarer inaktiverade för Ansvarsbärare krävs också under svåra tider

Regeringen presenterade natten till onsdagen en lista på åtgärder för att få statens ekonomi i balans. Åtgärderna är nödvändiga, även om inte alla beslut är varken trevliga eller helt rättvisa. Flera index fryses, och beskattningen av höginkomsttagare skärps en aning. Att det skärs i bl.a. barnbidragen är en sak som inte upplevs helt rättvist. Totalt anpassar regeringen budgeten för år 2015 med 1,6 miljarder euro, och under hela nästa fyraårsperiod med dryga 2,8 miljarder. Regeringen kom också överens om ett tillväxt- och sysselsättningspaket på 600 miljoner euro.

För att få ihop dessa summor krävdes många och långa förhandlingar. Och, eftersom regeringen består av partier med olika ideologiska synsätt, hade partierna positionerat sig med olika målsättningar. En del av besluten är försvarbara. Inkomstbeskattningen skärps år 2015, på så vis att inkomstnivå- och inflationsjusteringen uteblir. I gengäld kompenseras låginkomsttagarna med en höjning av grund- och arbetsinkomstavdraget med 100 miljoner euro. På den progressiva inkomstskatteskalan sänks den övre gränsen för den högsta inkomstklassen till 90 000 euro. Dessa skärpningar går säkert att leva med för de som berörs. Tobaksaccisen höjs med 50 miljoner euro. Helt försvarbart också det. Koldioxidskatten på bränsle till kraftverk, höjs, medan det tidigare beslutet om att höja skatten på torv år 2015 återtas. Dessa nämnda exempel omfattar en del av de beslut som regeringen fattade. Men, ofta är det någon enskild fråga som väcker stor publicitet.

Denna gång var det barnbidragen som fick publicitet, eftersom bidraget sänks med 110 miljoner euro. Det utgör en ca 7 procents sänkning. I det nuvarande läget är den sammanlagda summan som betalas i barnbidrag 1,5 miljarder. I inledningen av förhandlingarna fanns flera alternativ på bordet. Ett förslag var bland annat att höja nivån på barnbidragen, för att istället ändra det till en beskattningsbar inkomst. Enligt våra beräkningar skulle progressiviteten ha drabbat flerbarnsfamiljerna orättvist. Följande förslag var en allmän sänkning. Det rörde sig om en betydligt större sänkning än det slutliga förslaget. Trots att Finland befinner sig i en besvärlig ekonomisk situation ansåg Kristdemokraterna att en så stor nedskärning skulle ha drabbat barnfamiljerna orättvist. Vi eftersträvade en högst 5 procents nedskärning, men efter utdragna förhandlingar landade man på en dryga 7 procents nedskärning. Räknat i euron utgör minskningen för familjer med 1 barn ca 7 euro, för familjer med 2 barn ca 16 euro, för familjer med 3 barn ca 27 euro i månaden. Beslutet innebär naturligtvis att barnfamiljerna är tvungna att dra åt svångremmen. De flesta förstår säkert att alla måste delta i spartalkot, men nedskärningen kunde förvisso ha varit aningen mindre. Men, samtidigt är det skäl att beakta att barnfamiljerna med de allra lägsta inkomsterna kompenseras med höjda arbetsinkomstavdrag och grundavdrag.

Trots dessa svåra beslut tycker jag att det inte är rätt tid att plocka politiska poäng och undfly ansvar. Kristdemokraterna vill vara med och försvara och påverka i de frågor som är viktiga för oss. Också under svåra tider.