Pelkkä exit-strategia ei riitä

Hallituksen ns. exit-strategia, eli suunnitelmaluonnos ulos koronakriisistä, esitettiin torstaina puolueille. Suunnitelma koskee ensisijaisesti tapaa, jolla Suomi palaa normaalitilaan rokotusten edetessä ja tartuntatilanteen tultua hallintaan. Monille yrityksille on elintärkeää pystyä avaamaan… Read more »

Erilainen vuosi

Vuodet eduskunnassa ovat opettaneet, että se, mikä näyttää tänään ilmeiseltä, voi olla seuraavana päivänä aivan toisin. Kulunut vuosi on ollut matka tuntemattomaan. Ensimmäisellä kaudellani eduskunnassa käsittelimme hyvin paljon euro- ja… Read more »

Kristillisdemokraatit vaativat verokannustimia

Hallituksen talousarvioesitys vuodelle 2021 sisältää menoja 64,2 miljardia euroa, kun taas tulot ovat vain 53,4 miljardia. Valtion budjetissa ensi vuodelle on siis 10,8 miljardin euron alijäämä. Kuluvana vuonna alijäämä on… Read more »

Veroja korottamalla ei ratkaista maailman ongelmia

Liikenne- ja viestintäministeriön johtama fossiilittoman liikenteen työryhmä on antanut suosituksensa siitä, miten kotimaan liikennesektorin hiilidioksidipäästöt voidaan puolittaa vuoteen 2030 mennessä ja vähentää nollaan vuoteen viimeistään 2045. Miten esitykset vaikuttavat teollisuuden… Read more »

Suomi maksaa tuplasti sen minkä saa

Kuluvan viikon keskiviikkona pääministeri Marin antoi eduskunnalle pääministerin ilmoituksen koskien EU:n elpymisrahastoa. Odotetusti hallituspuolueet ylistivät pääministerin esittelemiä neuvottelutuloksia. Osa elpymisrahastoa puolustavista perusteluista oli relevantteja. Solidaarisuus koronasta pahimmin kärsineitä EU-maita kohtaan… Read more »

Ideologisella missiolla syvennetään Suomen ahdinkoa!

Suomi on maailman paras maa. Monella mittarilla. Mutta, ilman työtä ja vientiteollisuutta emme voi ylläpitää hyvinvointia. Ostamme tuotteita maailmalta: energiaa, tuotantopanoksia, ruokaa, kulutustavaroita. Viemme entistä vähemmän. Velkaannumme.  Toki on asioita, joita… Read more »

Suomi maksaa muiden EU maiden vanhoista synneistä

EU:n johtajat neuvottelivat useita päiviä, kunnes lopulta pääsivät kompromissiin valtavasta tukipaketista. Samalla Euroopan komissio ja jäsenmaiden johtajat osoittivat jälleen kerran, etteivät he ole oppineet mitään eurokriisistä ja kansalaisten tyytymättömyydestä lisääntyneeseen… Read more »