Ingen gräns på girigheten

      Kommentarer inaktiverade för Ingen gräns på girigheten

Att det sker skatteflykt av det slag som Panamaläckan avslöjade beror på ren och skär girighet. Globaliseringen och kapitaltillgångars snabbrörlighet har medfört att en del inkomster som borde ligga till grund för beskattning i Finland och EU medvetet har döljs utomlands. Ofta har pengarna placerats i skatteparadis. Vem är dessa herrar och kvinnor? De är ofta mänskor som redan har allt och mera än de behöver. De är stormrika. De är personer i hög samhällsställning. I en del länder till och med statsöverhuvuden. De kan vara medlemmar i familjer som i generationer haft det väl ställt. Men de är inte nöjda. De kan inte få nog. De har planerat och manövrerat och tagit hjälp av skattejurister för att kunna undgå den beskattning som de minsann skulle haft råd att betala. De innehar viktiga förtroendeposter i vårt näringsliv, men de tvekar inte att begå handlingar som ökar klyftorna i vårt samhälle och undergräver samhällssolidariteten.

Det så kallade skattefelet på internationella transaktioner, det vill säga skatt som borde ha betalats i Finland, uppgår enligt Skatteförvaltningens bedömning till mellan 200-400 miljoner euro per år. En horribel summa. Samtidigt tvingas vi att spara in på vård och skola, och utsatta samhällsgrupper ställs mot varandra.

Vi ska inte ha lagar, förordningar och system i vare sig Finland eller Europa som uppmuntrar till att kringgå skatter. Alla medborgare, företag och organisationer ska solidariskt betala skatt i enlighet med de procentsatser landets demokratiskt valda politiska församling bestämt. Allt annat är förkastligt.

Är någon missnöjd med de skattesatser som existerar i Finland ska det inte finnas en utväg som går genom att undvika skatter. Vill man förändra skattenivån ska detta göras i god demokratisk ordning och genom att skapa en politisk majoritet för sänkta skatter.
De miljarder euron i skatteintäkter som EU länderna går miste om varje år motsvarar hälsovårdskostnaderna för hela EU området. Det finns ingen rim och reson i att de pengar som med rätta hör till flertalet i samhället, ensidigt ska hamna i börsarna på ett fåtal mänskor på grund av att detta fåtal gör allt de kan för att undvika beskattning.

Den förra regeringen agerade aktivt på både nationellt och internationell plan i syfte att få bukt med skatteparadisen och satsade även resurser i syfte att få bukt med den gråa ekonomin. Den nuvarande regeringen minskade tyvärr på dessa resurser. Panamaläckan har förhoppningsvis fått upp ögonen. Den politiska viljan verkar nu vara att det är dags att agera. Det är regeringens uppgift att se över och avskaffa de kryphål som ännu finns. Sekretesskynken ska rivas ner och hederliga företagare, löntagare och medborgare ska försvaras enhälligt och på ett rättvist sätt.