Mixen av offentlig och privat vård kan hämma konkurrensen

      Kommentarer inaktiverade för Mixen av offentlig och privat vård kan hämma konkurrensen

År 2009 var Finlands hälso- och sjukvårdsutgifter 15,7 miljarder euro. Den privata finansieringens andel av hälso- och sjukvårdsutgifterna sjönk under början av 2000-talet, men började åter stiga från och med 2006. År 2009 var hushållens finansieringsandel av hälso- och sjukvårdsutgifterna ca 3 miljarder euro vilket, motsvarar 19,1 procent av hälso- och sjukvårdens totala utgifter.

Fullmäktige för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, HNS, beslutade senaste vecka vid ett extra ordinarie sammanträde att grunda Hucs Ab. Syftet med aktiebolaget är att ta hand om patienter med servicesedel, självbetalande patienter, patienter vars vård betalas av försäkringsbolag och utländska patienter, dvs. andra patienter än vad HNS normalt tar hand om. Aktiebolaget hyr lokalerna och utrustningen till marknadspris av HNS och använder dem under de tider då de annars skulle stå tomma och outnyttjade.

Planer på att starta liknande privatverksamhet har nu också initierats i andra sjukvårdsdistrikt. Att eftersträva en högre användningsgrad av befintlig apparatur och utrustning är i och för sig en positiv sak. Ett annat argument som nämns är att man vill få sjukvårdspersonalen att stanna kvar inom den offentliga sektorn. Avsikten är att försöka hindra flykten av specialistläkare från den offentliga sektorn. En fråga som noggrant bör analyseras är ifall införandet av privatkliniker löser problemet med de långa patientköerna inom den offentliga sektorn, eller finns det till och med risk att patientkön blir ännu längre?

Under de två senaste decennierna har det blivit allt vanligare att en del läkare tjänstgör inom den offentliga sektorn och vid sidan om driver man en egen privatklinik eller är delägare i en privatklinik. Visst behövs den privata sektorn som komplement och alternativ till den offentliga vården. Men jag är inte övertygad om att blandsystemet, en mix bestående av offentlig och privatvård i samma system, gynnar någon i längden.  En blandning av offentlig- och privatsjukvård kan leda till missbruk, samtidigt som det hämmar en öppen och fri konkurrens inom den privata sektorn.