Finlands roll i Afghanistan

      Kommentarer inaktiverade för Finlands roll i Afghanistan

Finland har nu deltagit i krishanteringsoperationerna i Afghanistan i nästan tio år . Regeringen och presidenten ska snart tillsammans med riksdagen besluta om verksamhetslinjen som Finland kommer att följa under år 2012-2015 i Afghanistan.

I praktiken har Finland flera olika alternativ; trupperna kan retireras snabbt, kontributionen kan allokeras på ett nytt, eller kan ökas betydligt. Alla alternativ har ett ekonomiskt och politiskt pris.

I Afghanistan är mängden av polismän och soldater stor till och med ur ett regionalt perspektiv. Oron om hur man i framtiden kommer att lyckas demobilisera ett så här stort maskineri, utan att det leder till mera oroligheter i regionen, är välgrundade. 

Ett sätt att minimera riskerna är att Afghanistan i framtiden återvänder till en egen värnpliktsarmé. I så fall skulle en del av de afghanska männen fullgöra värnplikten under ett par års tid. Det här alternativet är dock inte beaktansvärt så länge det finns mycket beväpnat motstånd i landet. Möjligheten borde i alla fall utredas när Finland bestämmer om sin kontribution i fortsättningen.

I Afghanistan finns det förmodligen fortfarande efter år 2015 soldater som tjänstgör i internationella krishanteringsoperationer. Uppdraget för dessa trupper ska bestå av utbildning och mentoring och dessutom ska specialtrupperna bekämpa terrorismen.