Nuvarande hemvårdsstöd bäst för barnet

      Kommentarer inaktiverade för Nuvarande hemvårdsstöd bäst för barnet

Enligt Helsingin Sanomats nyhetsrapportering senaste vecka finns det planer på att förkorta tiden för utbetalning av hemvårdsstödet. Redan i regeringsförhandlingarna fanns det ett tryck på en reformering av hemvårdssystemet, men då lyckades vi mota förslaget.

Nu verkar det åter finnas krafter i rörelse som vill åt systemet. Som argument används, enligt HS:s artikel, att en förkortning av utbetalningstiden skulle stöda en strukturomvandling och inverka positivt på nationalekonomin. HS skriver vidare att en förkortning av hemvårdsstödet skulle medföra att mammorna kommer snabbare ut i arbetslivet, det skulle öka skatteintäkterna och samtidigt skulle det lämna mera pengar för konsumtion. Samtidigt skulle det också gynna kvinnornas karriär- och löneutveckling. Enligt beräkningarna skulle staten spara 30-40 miljoner euro.

Enbart med att presentera denna kalkyl och dessa argument gör man det för enkelt för sig. Och tyvärr, igen en gång används jämställdhetsvapnet på barnets bekostnad. Det skulle vara skäl att analysera varför och på vilka grunder man i tiden valt nuvarande system för hemvårdsstöd.

Enlig social- och hälsovårdsministeriet är målsättningen med den finländska familjepolitiken att skapa en trygg uppväxtmiljö för barnen, samt att bereda föräldrarnas mentala och ekonomiska förutsättningar till att föda och fostra barn. Familjepolitiken syftar även till att uppfylla FN:s barnkonvention. Varför försvarar vi Kristdemokrater hemvårdsstödet? Hemvårdsstödet har skapats för att underlätta familjernas möjligheter till utkomst, för föräldrar som väljer att sköta sina barn hemma. I många andra länder stöds hemvård genom skatteavdrag eller familjebeskattning. I en bredare jämförelse är inte det finländska systemet särdeles givmilt. På grund av den låga nivån på hemvårdsstödet, i kombination med en stram särbeskattning, är hemvårdsalternativet en omöjlighet för många föräldrar, trots att man helst skulle välja att vårda barnet hemma.

Systemet med hemvårdstöd är ett förmånligare alternativ för både stat och kommun. Enligt uppskattning kostar en kommunal dagvårdsplats dubbelt mera än alternativet med hemvård. Speciellt dyra är dagvårdsplatserna för de yngsta barnen. En förkortning av utbetalningstiden av hemvårdsstödet skulle inte på något sätt stöda barnens välmående. Det skulle också ge negativa verkningar på en fungerande dagvård. Den redan överbelastade vårdpersonalen skulle få en ännu större arbetsbörda.

De finländska familjerna har olika behov. Därför behövs det alternativ bestående av både kommunal dagvård och hemvårdstöd. Men, vi vill ge föräldrarna en rejäl chans att välja mellan de båda alternativen. Det finns tiotusentals med föräldrar som idag är harmsna över att tiden när barnen var små, gick för snabbt förbi. De skulle gärna ha stannat längre hemma med barnen medan de var små. Den allra bästa platsen för barnets uppväxt är i hemmet. Därför kommer vi att göra vårt bästa för att nuvarande system skulle få en fortsättning.