Östman välkomnar regeringens avsikt att minska beskattningen av torv

      Kommentarer inaktiverade för Östman välkomnar regeringens avsikt att minska beskattningen av torv

PRESSMEDDELANDE 10.10.2014

Riksdagsledamot, KD riksdagsgruppens ordförande Peter Östman är nöjd med regeringens avsikter att minska beskattningen av torv. Statsminister Stubb sade på tisdagen, i sitt meddelande gällande regeringens energipolitik, att regeringen kommer att fatta beslut om lösningar som säkerställer konkurrenskraften för torv och flis i förhållande till kol.

–          Torven är mera miljövänligt än kol, och vattenskador orsakades av torvlyftning kan förebyggas med dagens teknik. I stället att för att helt köra ner användningen av torven, bör det satsas på en ökad användning på ett hållbart sätt. Man bör också notera att torven kommer också framdels att behövas som stödbränsle till vedbränlse, säger Östman.

Användningen av kol i den inhemska energiproduktionen har ökat under de senaste åren pga nedgången på kolets världsmarknadspris. Till följ av det har kolet ersatt de inhemska råvarorna som trä och torv.

–          Liksom statsminister Stubb konstaterat, är användningen av kol problematisk bl.a. när det gäller den finländska försörjningstryggheten, handelsbalansen och sysselsättningen. Eftersom kolet måste importeras, skapar inte dess användning arbetsplatser i Finland, på samma sätt som användningen av inhemska råvaror, säger Östman.

Under de senaste åren har användningen av torv inom energiproduktionen begränsats av de regniga somrarna, men också på grund av tagna skattebeslut.

–          I regeringsprogrammets finns en linjedragning om att minskningen av torvanvändningen inte får leda till en ökad användning av kol. Trots denna skrivning har så nu varit fallet. Därför behöver vi nu vara mera konsekventa, idka en politik till förmån för inhemsk energi och målmedvetet jobba framåt med dessa saker för ögonen, deklarerar Östman.

Tilläggsuppgifter:

Peter Östman

+358 505121845