Rinne glömde jordbruket

      Kommentarer inaktiverade för Rinne glömde jordbruket

Endast ett tiotal av världens länder är nettoexportörer av mat. Globalt sett så är världens befolknings vardag, liv, ja till och med samhällsfreden, beroende av hur handeln fungerar med dessa länder, samt av hur logistiken fungerar. Det betyder att vi är ytterst beroende av varandra. 
Ett gammalt talesätt säger att ”Finland är en ö”. Det gäller än idag emedan cirka 80 procent av vår utrikeshandel transporteras sjöledes. När det gäller livsmedelsproduktionen måste Finland därför måna om att vår självförsörjning inte försvagas.
Kristdemokraterna förvånades över att regeringssonderaren Rinnes frågebatteri till partierna inte innehöll en endaste fråga om jordbrukspolitiken. 
Vi måste, både nationellt och på EU-nivå se till att näringen tryggas. Inför riksdagsvalet lyftes ju den inhemska livsmedelsproduktionens roll mycket aktivt fram i klimatdiskussionerna. Ämnet och frågorna får inte glömmas bort efter valet. Speciellt inte nu när Finland ska fungera som ordförandenation i EU och armbrytningen om EU:s jordbruksstöd tar vid. För Finland och jordbrukarna är det nämligen inte fråga om några små summor. En tryggad självförsörjning förutsätter stöd så att vi kan idka ett aktivt jordbruk i hela Finland. Den ökade EU byråkratin, i kombination med sanktionerna mot Ryssland, har åsamkat jordbruket enorma förluster under de senaste åren. Förlustspiralen måste brytas. Därför förväntar jag mig att den kommande regeringen gör upp en tydlig strategiplan för jordbruket inför den kommande regeringsperioden, samt ser till att de finländska jordbrukarna får en bättre kompensation, för det inkomstbortfall Rysslands sanktionerna lett till för näringen.