Risk för att ännu flera vårdare säger upp sig  

      Kommentarer inaktiverade för Risk för att ännu flera vårdare säger upp sig  

Finland befinner sig mitt i en mycket djup vårdkris. Vårdfacken kämpar för bättre lön och arbetsvillkor får vårdpersonalen. Eftersom arbetsmarknadsparterna inte lyckats förhandla sig fram till en lösning hotar vårdfacken med nya strejker. Krisen har kulminerat i en uppdatering av patientsäkerhetslagen, som Marins regering nu fört till riksdagen.

Underresurseringen av personal inom äldreomsorgen och på sjukhus är inget nytt problem. Problemet har påpekats under hela 2000-talet. Inför senaste riksdagsval lovade samtliga partier fler vårdare inom äldreomsorgen. I statsminister Marins regeringsprogram står det skrivet att man ska slå fast en minimidimensionering 0,7 för omsorgspersonalen i enheter med heldygnsomsorg. Enligt vårdfacket Super var begreppet om vårddimensioneringen luddigt skrivet. Facket krävde ett uttryckligt löfte om fler utbildade sjukskötare och närvårdare. Trots snart fyra år vid makten har regeringen inte löst vårdkrisen.

För knappt ett år sedan skrev jag i min riksdagskolumn. Citat. ”Trots att regeringen ökar på skuldbördan med sju miljarder euro har man inte prioriterat och satsat tillräckligt med budgetmedel där behovet är som störst. Till exempel att förkorta vårdköerna och anställa flera vårdare. Många experter har varnat för en allvarlig vård- och omsorgskris. Situationen i Österbotten håller på att eskalera. Signaler som bör tas på högsta allvar. För de flesta som arbetar inom sjukvården och äldreomsorgen är arbetssituationen ytterst utmanande. Personalen vill ge en bra och värdig vård, men allt för ofta tvingas de kompromissa med de egna värderingarna och på vilket sätt de egentligen skulle vilja sköta klienterna. Skälet är ofta brist på tid. Krafterna tryter och lönen är inte konkurrenskraftig jämfört med andra branscher, för att inte tala om i nordisk jämförelse. Många vårdare har valt vårdyrket för att de känt det som ett kall. Detta kall bleknar eller suddas ut när arbetsbördan blir för tung”. Citat slut. 

Denna text är lika fortfarande lika aktuell. Krisen inom vården är till stor del en fråga om pengar, men regeringen har under hela krisen flytt sitt ansvar och poägterat att frågan ska lösas vid arbetsgivar- och arbetstagarorganisationernas förhandlingsbord.

Regeringen ansvarar för hela sjukvårdssektorn och dess funktionalitet och även för tillräcklig finansiering. Finland är i dag det enda landet i Norden där sjukskötarnas grundlön ligger klart under landets medellön.

Marins regering har avsatt mycket budgetmedel till många olika projekt, men inte hittat pengar för att lösa krisen inom vården. Men krisen måste lösas. Därför upprepar jag förslaget från ifjol. Regeringen bör prioritera om sin budget och bevilja en halv miljard tilläggsresurser för att lösa lönetvisten och råda bot på bristen på vårdpersonal. Annars kan det leda till massuppsägningar. Ännu flera vårdare som flyr branchen. Det har vi inte råd med.