Sälen och skarven hotar vårt fiskbestånd – inte de få yrkesfiskarna

      Kommentarer inaktiverade för Sälen och skarven hotar vårt fiskbestånd – inte de få yrkesfiskarna

EU:s jordbruks- och fiskeriministrar har beslutat om nästa års kvoter för fiske i Östersjön.

Kvoterna minskar för så gott som alla fiskarter. Laxfiskekvoten sänktes i Östersjöns centralbassäng och finska viken med sammanlagt ca 5 procent. Allra mest påverkas fångstkvoten för torsk, som minskas med 60 procent. En katastrof för fiskerinäringen på Åland.

Världsnaturfonden WWF kom genast med ett uttalande och kritiserade bl.a. beslutet att laxfisket får fortsätta också nästa år. Man kan inte annat än förundra sig över den enögda skyddspolitiken. Hur skall vi ha det? Konsumenterna vill ju äta inhemsk fisk istället för importerat eftersom det är mest ekologiskt att äta närfångad fisk. Ändå är över 80 procent av den fisk vi äter importerad medan sälar och skarvar får äta vår värdefulla resurs av Östersjöfisk. Vi måste bestämma oss för vad vi ska ha för ett ekosystem i Östersjön och vem som ska få äta inhemsk vildfisk.

Skarven är importerad och behövs inte överhuvudtaget på våra breddgrader. Men ett ännu större hot mot fiskbeståndet utgör sälen. Idag har sälen ingen naturlig fiende. Förutom att sälen äter minst 100 000 ton fisk per år, så förstör den massor av fångstredskap. Det är inte vettigt att staten ska betala ut tiotals miljoner för förstörda redskap medan sälen får breda ut sig. När det gäller torsken är sälmasken ett av de största hoten.

I forna tider när öarna ännu var befolkade reglerade mänskan sälbeståndet. Min farfar idkade säljakt och tillbringade ibland veckor ute till havs på våren. Sälen gav föda och sälskinnet genererade bi-inkomster. 

Idag har säljakten blivit alltför krånglig. Säljakt som sådan är tillåten, men de årliga jaktkvoterna uppnås inte.  Det beror på att det enligt ett EU-beslut råder ett totalförbud för att sälja kött, skinn eller produkter som är gjorda av säl. Jag anser att gråsälar som förstör fångstanordningar ska kunna fällas genom en ändring i jaktlagen. Säljakt i allmänhet bör göras lättare så att jaktkvoten uppnås och därför borde de nordiska länderna beviljas undantag i förbudet mot handel av sälprodukter.

De finländska yrkesfiskarna är idag få till antalet. Och vi har ett ytterst byråkratiskt och strängt övervakat system. Det är inte de få yrkesfiskarna som ännu finns kvar som utgör hotet mot våra fiskstammar. Det är sälen och skarven.