Samhället måste bli mer barnvänligt

      Kommentarer inaktiverade för Samhället måste bli mer barnvänligt
Barnfamiljernas ställning har försämrats och är nu i inkomstjämförelserna svagare än tidigare . På tio år har fattigdomen bland barnfamiljerna tredubblats. Idag finns det omkring 150 000 barn i familjer som lever under fattigdomsgränsen. Inkomstöverföringarnas realvärde till barnfamiljerna har minskat med över tio procent sedan 90-talet. Familjernas ställning måste förbättras för att trygga framtiden i Finland. Samhället måste bli mer barnvänligt och stöden till familjerna måste höjas samtidigt som det måste bli lättare att förena arbetsliv och familjeliv. Föräldrarna bör ges verkliga möjligheter att stanna längre hemma med barnen och därför bör hemvårsstödet förbättras.