EU-kommissionen "glömde" bort Julen från kalendern

      Kommentarer inaktiverade för EU-kommissionen "glömde" bort Julen från kalendern

Muslimernas högtider? Finns. Ändå judarnas? I EU-komissionens nya kalender hittas också judarnas högtider. Hur är det med den kristna julen? Nej, den omnämns inte i kalendern!

EU parlamentariker Sari Essayah (kd) säger att frågan nyligen kom upp på agendan på EPP-gruppens möte. Frågan väckte stor uppmärksamhet i och med att julhögtiden hade lämnats bort från den Europa kalender som gratis delas ut till andra stadiets studeranden runt om i Europa.

Alla andra högtider, Europa Dagen inbegripen, fanns omnämnd men inte de kristna högtiderna. Inte ens julen. – En fransk EPP-grupp medlem berättade att det fanns inskrivet följande text den 24 december, ” Kom ihåg att köpa gåvor – vintersäsongen börjar”.

Enligt Essayah är det uppenbart att EPP-gruppen kommer att lämna in en begäran om utredning i frågan.

Lärarkåren runt om i Europa kan beställa kalendern åt sina studenter kostnadsfritt. Senaste år beställde man 36 000 kalendrar till finländska studenter.