Skarvar, sälar, måsar, vargar och civil olydnad

      Kommentarer inaktiverade för Skarvar, sälar, måsar, vargar och civil olydnad

Under de senaste tio åren har vi sett ett ökat samhällsproblem pga tolkningar av rådande lagstiftning, bl.a. när det gäller vilt- och fågelstammen i vårt land. Problemen kan variera beroende på vilka regioner det rör sig om. Längs kusten kämpar yrkesfiskarna dagligen med förstörda fångstredskap pga den starkt ökade sälstammen. Skarvarna har ökat markant  de senaste åren, men eftersom myndigheterna tolkar dessa som fredade är det svårt att få undantagstillstånd för jakt. Myndigheterna verkar ha svårt att tolka lagen trots att den skadefågel som terroriserar våra kuster är den s.k. kinesiska skarven. Ett annat dilemma är måsarna som flockas i stora mängder och smutsar ner stränder och badvatten i närheten av folks sommarbostäder. På vissa orter i Finland har man problem med vargflockar som håller till i närheten av bebyggelsen och tar hundar och river ihjäl boskap. När ovannämnda problemsituationer pågått tillräckligt länge, ofta med ett folkupprop som följd, reagerar myndigheterna och beviljar slutligen jaktlicenser. Men sällan slutar det här. Vi har i Finland gått så långt i demokratin, så att en fågelförening eller annan naturskyddsorganisation tillåts regera över, inte enbart djuren, utan de har också getts möjlighet att ställa sig över alla andra medborgare. Deras verktyg kallas besvärsrätt. Och de verkar oftast ha god framgång hos Högsta Förvaltningsdomstolen, eftersom besvären oftast leder till oönskade domslut för den part som lider av problemen. Mänskor tvingas då istället att stå ut med den förödelse som ovannämnda problem förorsakar dem. Jag anser att man i de kommande regeringsförhandlingarna bör slå fast en konkret plan hur dessa problem kan lösas. För det första bör besvärsrätten ses över. För det andra bör lagstiftning som leder till problem i mänskors vardagsliv ändras. Dessa problem har i många år varit kända. Görs inga åtgärder under kommande period befarar jag att folk alltmera tar lagen i egna händer. Detta är naturligtvis inte önskvärt, men ifall ett samhällsproblem leder till civil olydnad, har vi misslyckats i vårt uppdrag och har orsak att se oss i spegeln.