Småpartier har också rätt att driva nyckelfrågor

      Kommentarer inaktiverade för Småpartier har också rätt att driva nyckelfrågor

Den gångna veckan har varit fylld av politiska spänningar. Den mediala uppmärksamheten har fokuserat på försvarsminister Stefan Wallin och hans agerande i Dragsvik frågan. Minister Wallin har erkänt att han agerat fel, genom att utelämna en del väsentlig information, men han har också bett om ursäkt för det skedda. Ministern kunde förvisso ha agerat annorlunda och öppet deklarerat den politiska styrningen gällande Dragsvik, men jag respekterarar hans ursäkt och röstade följaktligen för fortsatt förtroende. Jag tror att ministern lärde sig av misstaget och kommer framöver att noggrant avväga hur han agerar i frågor som berör hans ansvarsområde. Ett annat skäl varför jag tyckte att principen om att nåd går före rätt, kan användas i detta fall, grundar jag på att varje parti har rätt att driva för dem viktiga sakfrågor. De finlandssvenska intressena, hit hör också frågan om Dragsviks framtid, är ett av Sfp:s varumärken. Kristdemokraterna har också vissa viktiga nyckel frågor till exempel när det gäller familjepolitiken. Emedan vi sitter i samma regering är det viktigt att vi visar förståelse för varandras nyckelfrågor. Förhandlingarna om tilläggsbudgeten var veckans andra stora ärende. Balanseringsåtgärderna bestående av både skattehöjningar och nedskärningar, till ett sammanlagt värde av dryga 2,5 miljarder euro, kunde sys ihop relativt snabbt. De flesta medborgarna kommer att fortsätta att leva en normal vardag utan att märka av några stora förändringar.  Kristdemokraterna vill värna om familjen och därför gläds vi över att hemvårdsstödet i dess nuvarande form kvarstår. Det är en stor sak med beaktande av den ekonomiska situation som Finland befinner sig i.