Tillsammans – som ett folk – med två nationalspråk

      Kommentarer inaktiverade för Tillsammans – som ett folk – med två nationalspråk

Tillsammans – som ett folk – med två nationalspråk.

Svenska dagen och Finland 100 år

Helsingfors den 6. november 2017

Idag, den 6 november, firar vi Svenska dagen. I år firar också det självständiga Finland 100 år. Med anledning av jubileumsåret, samt med anledning av den debatt som allt oftare blåses upp i syfte att undergräva svenskans ställning, känns det extra angeläget att berätta om vårt lands historia och hur våra förfäder tänkt och agerat.

I språkdebatten ter det sig ibland som om en del finskspråkiga inte kanske känner till vår gemensamma historia. Kan det vara så att man inte haft möjlighet att läsa eller höra om de skeenden som föregick bl.a. Finlands självständighetskamp 1917? Eller senare gällande försvarandet av vår gemensamma självständighet under vinter- och fortsättningskriget. I denna frihetskamp kämpade män och kvinnor sida vid sida för vårt gemensamma land. Det hade ingen betydelse om man var född i en svensk- eller finskspråkig familj. Alla stred för samma sak.

År 1917 i kampen för Finlands frigörelse från Ryssland, hjälpte tyskarna våra skyddskårer att få tillgång på vapen. När skyddskåren avväpnade de ryska soldaterna hade man drygt 7000 vapen att ta till. Av den totala vapenmängden transporterades 90 procent, 6500 vapen, med hjälp av ångfartyget s/s Equity, i land vid den Österbottniska kusten den 1 november 1917. Mottagandet av Equitys vapenlast hade organiserats och genomfördes via Västerö i Maxmo och Tolvmangrundet i Larsmo. Denna dyrbara last, som var resultatet av jägarnas och aktivisterrnas oförtrutna ansträngningar, innebär samtidigt en värdefull fosterländsk hjälp med avgörande betydelse för frihetskrigets första skede från den svenska befolkningens sida.

Efter denna operation kom våra förfäder överens om att inga motstridiga intressen skulle skilja åt de finskspråkiga och de svenskspråkiga folkgrupperna i deras gemensamma uppbyggnad och hägnande av fosterländsk gärning. En målsättning som våra förfäder hållit fast vid. I vinter- och fortsättningskriget. Och senare vid återuppbyggnaden av vårt land. Sida vid sida.

Vi ska slå vakt om våra förfäders goda principer när det gäller språk- och kulturarv. Istället för att främja onödiga språkstrider skall vi måna om våra två nationalspråk, finska och svenska. Det är en rikedom för vårt land. Låt oss fortsätta byggandet av vårt gemensamma fosterland. Tillsammans. Som ett folk – med två nationalspråk.

Peter Östman
Riksdagsledamot
Gruppordförande
Kristdemokratiska riksdagsgruppen