Vem ska bestämma över liv och död?

      Kommentarer inaktiverade för Vem ska bestämma över liv och död?

Riksdagens social- och hälsovårdsutskott höll på torsdagen ett öppet hörandetillfälle angående medborgarinitiativet som syftar till att eutanasi tillåts i vården. Bakom initiativet står fem tidigare riksdagsmän, socialdemokraternas Ilkka Taipale, sfp:s Henrik Lax, de grönas Osmo Soinivaara, samlingspartiets Iiro Viinanen, samt vänsterpartiets Esko Seppänen.
Flera sakkunniga, som höll anföranden vid tillfället, ställde sig ytterst kritiska till att legalisera eutanasi. Både professorn i socialetik, Jaana Hallamaa, och professorn i palliativ vård, Tiina Saarto, framförde starka argument mot eutanasi. Istället poängterade de betydelsen av en bättre vård i livets slutskede. En vård som även inbegriper smärtlindring. Professor Saarto påminde om, att i länder där man godkänner eutanasi, så poänterar man starkt individens självbestämmanderätt. Saarto varnade för, att ifall man går in för att avsluta mänskoliv, så övergår man lättare in i tankebanor om man har rätt att begå självmord eller att någon annan avslutar ens liv.
Biskoparna i evangelisk-lutherska kyrkan gav på torsdagen ett ställningstagande i frågan. De motsätter sig att eutanasi legaliseras. I det gemensama ställningstagandet, betonar biskoparna vikten av en värdig död och tillgång till smärtlindring i livets slutskede. Biskoparna vill att man utvärderar hur man kan göra kvalitativ vård i livets slutskede tillgänglig för alla som behöver den i hela landet, samt att man vidtar åtgärder för att förverkliga en sådan vård. Biskoparna ställer även berättigade frågor. Vem bestämmer och på vilka grunder sätter man gränsen för när det blir lagligt att avsluta en människas liv? Skulle lagen förmedla budskapet att alla de människors liv som uppfyller kriterierna för laglig eutanasi inte är värdefullt? Biskoparnas ställningstagande är tydligt. Det är också ytterst nödvändigt att de vågar deklarera sin åsikt.
Enligt den kristna mänskosynen utgår man från att allt liv är okränkbart. En legalisering av aktiv dödshjälp skulle stå i strid med läkar- och vårdpersonalens etiska regler och avgivna löften. Läkare och vårdpersonal har deklarerat att de i sin vårdutövning vill tjäna sina medmänniskor med humanitet och vördnad, för livet som rättesnöre. Många läkare och vårdare har sagt att de säger upp sig ifall eutanasi införs i vården. En legalisering av eutanasi skulle ha långtgående följder när det gäller den kristna mänskosynen på liv och död. Smärta och sorg är en del av livet. Tack vare modern medicin och smärtstillande medel i olika situationer, kan man idag ge en värdig vård ända in i livets slutskede. Att genom lagstiftning tvinga vårdpersonal att ge patienter en gitftinjektion, är att tvinga dem till att ta livet av en annan mänska. Legaliserat mord. Mitt samvete förbjuder mig att medverka till en legalisering av eutanasi. Vi behöver inte eutanasi, utan en bättre och mänskovärdig vård i livets slutskede. I hela Finland.
Peter Östman
Riksdagsledamot, KD