Äktenskapet ett förbund mellan en man och en kvinna

      Kommentarer inaktiverade för Äktenskapet ett förbund mellan en man och en kvinna

För fyrå år sedan var bl.a. ett av kristdemokraternas krav för regeringsmedverkan, att regeringen inte avger något lagförslag om ett könsneutralt äktenskap. Statsminister Katainen accepterade vårt krav och höll också sitt ord. Men genast efter regeringsbildningen gjorde 78 riksdagsledamöter en lagmotion i ärendet. I ett demokratiskt samhälle har förvisso riksdagsledamöterna rätt att framställa motioner. Det som dock avvek från tidigare principer var att flera av regeringens ministrar, till och med partiledare, fanns med bland undertecknarna. Mig veterligen har ministrar inte tidigare agerat på detta sätt. Lagmotionen förföll, eftersom den inte hade över 100 namnundertecknare. Detta ledde sedan till det medborgarinitiativ som samlade över 160 000 namn. En massiv mediakampanj, i kombination med stark uppbackning av samlingspartiets, socialdemokraternas, grönas, vänsterförbundets och svenska folkpartiets partiledare, ledde sedan till att medborgainitiativet godkändes med rösterna 105-92. Den kristdemokratiska riksdagsgruppen var den enda gruppen som enhälligt röstade mot ett godkännande av ett könsneutralt äktenskap.

Den 28 mars i år har det lanserats ett nytt medborgarinitiativ i syfte att korrigera det tidigare tagna beslutet. Redan de första veckorna har över 9000 medborgare undertecknat och kampanjen fortsätter fram till hösten. Medborgarrörelsen har som mål att bevara äktenskapet som ett äkta jämlikt förbund mellan en man och en kvinna, samt att upphäva den könsneutrala äktenskapslagen, och dessutom att trygga barnets rätt att växa upp med en mamma och en pappa. Ifall medborgainitiativet samlar minst 50 000 namn bör det ges den tyngd som hör till medborgarinitiativ i allmänhet. Kritiska röster har dock redan höjts mot medborgarinitiativet. Förespråkarna för det könsneutrala äkenskapet anser att frågan är slutbehandlad. Vi kristdemokrater anser att frågan kan och bör behandlas på nytt, eftersom en stor del av landets befolkning fortfarande anser att äktenskapet skall vara en institution mellan en man och en kvinna. Ifall väljarna ger mig förnyat förtroende och medborgainitiativet kommer till riksdagen för behandling, så är min ståndpunkt klar. Jag anser att äktenskapet är ett förbund ämnad för en man och en kvinna. Det sista ordet i frågan har naturligtvis väljarna.

Peter Östman

Riksdagsledamot och kandidat, KD