Alkoholpolitisk debatt nödvändig

      Kommentarer inaktiverade för Alkoholpolitisk debatt nödvändig

Ett av centerpartiets mål inför valperioden, som gällde att späda ut mellanölet som säljs i matbutikerna, utlöste en hel del diskussion i början av veckan. Kristdemokraterna har tidigare presenterat ett liknande förslag och är därför redo att stöda centerns förslag. Efter den offentliga debatten i början av veckan skrev dock centerpartiets ordförande Sipilä i sin blogg, att minskningen av mellanölets styrka inte ändå är någon central fråga för centern inför nästa valperiod, utan ett av de verktyg som ingår i centerns målsättningar när det gäller att minska skillnaderna i välfärden. Redan på tisdagen, rapporterade Helsingin Sanomat, att Centern tar bort länken till sitt valprograms alkoholpolitiska program och återtar sitt mål att förflytta mellanölsförsäljningen till Alko. Kristdemokraterna uppmuntrar ändå centern att hålla fast sitt mål, trots det uppseende som förslaget väckte. Vi måste våga debattera om mellanölsförsäljningen borde återföras till Alko. Mellanölsförsäljningen i matvaruaffärerna, kioskerna och bensinstationerna sänder fel signaler. I Sverige överfördes försäljningen av mellanöl i praktiken till Alko, genom att man gick in för att späda ut den öl som säljs i matbutikerna.

Alkoholen har blivit det överlägset dyraste folkhälsoproblemet i Finland och är p.g.a. de stora kostnaderna ett hot för Finlands framtida konkurrenskraft och ekonomi. De direkta kostnaderna för de alkoholrelaterade skadorna närmar sig enligt regeringens beräkningar en miljard euro per år och belastar social- och hälsovården, polisen,
rättsväsendet och fångvården. Kommunerna betalar uppskattningsvis 80 % av de skadliga effekterna av alkohol, men erhåller direkt inga euron av den skatt som alkoholförsäljningen inbringar. Den totala kostnaden för alkoholmissbruket uppgår till nästan fem miljarder euro per år, om man beaktar produktionsförlusterna som orsakas av alkoholmissbruket. Således belastar ökningen av alkoholskadorna mycket tungt vår nationalekonomi.

Under de tio senaste åren har antalet dementa på vårdavdelningar fördubblats. Några av klienterna har inte ens uppnått femtio års ålder. Hälften av de som missbrukar alkohol får demens förr eller senare. Bland mer än en halv miljon alkoholmissbrukare finns många mammor och pappor till små barn. Därför har behovet av barntillsynen också ökat. Barn lämnas vind för våg och många minderåriga dricker tills de slocknar.
Nästa regering måste omedelbart vidta kraftåtgärder för att minska alkoholkonsumtionen och problemen med de växande skadorna. En minskning av alkoholhalten på den öl som säljs i matvaruaffärerna, enligt den svenska modellen, skulle vara ett steg i rätt riktning.