Kristdemokraterna använder sig av sitt politiska mandat

      Kommentarer inaktiverade för Kristdemokraterna använder sig av sitt politiska mandat

Den gångna veckan har varit turbulent. Senaste söndag beslöt regeringens partiledare att skrota förslaget om en delning av hemvårdsstödet, samt att inte begränsa den subjektiva rätten till dagvård. På måndag hamnade vår partiledare, minister Räsänen, ut för en trafikolycka och togs in på sjukhus. Lyckligtvis var hennes skador inte så allvarliga. Ministern torde återvända i tjänst under veckoslutet. Jag har tillbringat veckan i USA, och  deltagit i den årliga Nationella bönefrukosten som kongressen arrangerar. Med anledning av de inrikespolitiska skeendena och vår partiledares sjukledighet, har median varje dag varit i kontakt. Nyhetsrubriceringarna har bestått av att KD fällde familjepaketet och nu stoppar de även revideringarna av moderskapslagen och lagen för transsexuella. En del har velat få det att se ut som om KD inte vill samarbeta, samt att vi inte skulle vara berättigade till en plats i regeringen. En del har sagt att vi håller de övriga partierna som pantfångar i dessa värdefrågor.

Faktum är, att vi varit med i regeringen i snart 4 års tid. Vi har varit med om att godkänna hundratals regeringspropositioner. En del goda beslut har godkänts, en del mindre goda. KD har strävat till att vara en lojal regeringskumpan. Att inte plocka billiga poäng. Att inte kritisera våra regeringskumpaner i offentligheten. Att föra ett rent spel.

När det gäller familjepolitik, hemvårdsstöd, samt synen på föräldraskap, så rör man sig på djupet av den kristdemokratiska ideologin. Det gjordes klart för alla parter i regeringsförhandlingarna. Nu, när det återstår några veckor av valperioden, försökte ändå de övriga regeringskumpanerna driva dessa frågor framåt. KD sade nej. Några säger att KD utnyttjar sin makt. Visst gör vi det. Därför, att vi  äger samma rätt som andra politiska partier att använda oss av vårt politiska mandat. Till skillnad från tidigare gör vi det nu som ett regeringsparti. Naturligtvis är vi på vår vakt när det gäller våra kärnfrågor. Men, också därför att förslagen varit dåligt beredda. Dessutom skulle besluten inte haft några positiva ekonomisk effekter.

Sammanfattningsvis så är Kristdemokraterna för förslag som gynnar vårt land, våra företag och familjerna. Men vi säger nej till förslag, vilka vi anser leda till en negativ utveckling för familjerna. KD motsätter sig att man i lagstiftningen skulle bekräfta nya familjemodeller för personer av samma kön. En ny linjedragning skulle innebära att man förbigår det biologiska faktumet samt betydelsen av föräldrar av olika kön för barnets utveckling. Faderskapet ska inte ersättas med en extra mamma. När det gäller hemvårdsstödet anser vi att familjerna bör ha valfrihet. Låt familjerna bestämma vid köksbordet hur de vill ordna vårdnaden av sina barn.