Höjning av dieselskatten försvagar transportföretagens konkurrenskraft

      Kommentarer inaktiverade för Höjning av dieselskatten försvagar transportföretagens konkurrenskraft

Finlands största utmaning för tillfället är hur vi skall få igång den ekonomiska tillväxten. Trenden  av minskad export måste snarast möjligt ändra i en positiv riktning. Finlands utrikeshandel visade senaste år ett exceptionellt stort underskott. Underskottet låg på nästan 3,6 miljarder euro. Ett ungefär lika stort underskott i realvärde upplevdes senast under oljekrisen på 1970-talet.

Konkurrenskraften för den inhemska industrin har försvagats på grund av ständigt ökade kostnader. EU-kommissionens förslag om svaveldirektivet och energiskattedirektivet befaras ytterligare öka kostnaderna för den finländska exportindustrin med hundratals miljoner euro.

Höjningen av dieselskatterna har också försatt de finländska transportföretagen i en oförmånlig sits i förhållande till utländska transportföretag. Situationen håller på att bli ohållbar och kommer att leda till onödiga konkurser.

I syfte att förbättra sysselsättningen och näringslivets konkurrenskraft, föreslår KD:s riksdagsgrupp att man kompenserar skattehöjningarna för de finländska transportföretagen.  En åtgärd kunde bestå av att införa en återbäring av bränslesketterna, i samband med redovisningen av skatter och avgifter via det månatliga skattekontot.