Medborgarnas aktivitet har stor betydelse för hur lagstiftningen om samkönat äktenskap utfaller

      Kommentarer inaktiverade för Medborgarnas aktivitet har stor betydelse för hur lagstiftningen om samkönat äktenskap utfaller

PRESSMEDDELANDE 18.2.2014

På torsdag denna vecka inleds behandlingen av medborgarinitiativet för samkönat äktenskap med en remissdebatt i riksdagen. Efter remissdebatten sänds medborgarinitiativet till lagutskottet för behandling. Riksdagen är skyldig att ta upp ett medborgarinitiativ till behandling, men det är beroende av riksdagens prövning om initiativet godkänns eller inte eller om det ska göras ändringar i det.

Peter Östman, kristdemokraternas representant i lagutskottet, förutspår en lång och utdragen behandling. Behandlingen kan dra ut fram till sommaren, tror Östman.

– Vi kommer säkert att höra många olika representanter från olika organisationer förrän lagutskottet är redo att avge sitt betänkande. Östman, som motsätter sig ett godkännande av samkönat äktenskap, gissar att det blir ytterst jämt i omröstningen. Men oberoende hur lagutskottet röstar kommer avgörandet ändå att ske i stora salen. Peter Östman bedömer att det också där blir en ytterst jämn omröstning.

Medborgarinitiativet har fått en enorm medial uppmärksamhet. Östman tycker att antalet namn, cirka 160 000, i proportion till den enorma mediala kampanjen, ändå inte är så enormt mycket.

– Det är skäl att notera, att grundlagen inte erbjuder samma möjlighet till medborgarinitiativ för de som önskar bevara nuvarande äktenskapsform mellan man och kvinna. En sak som försvårat kampanjen för de som vill står för den traditionella äktenskapssynen. Enda kampanjverktyget är att teckna på medborgaradressen på websidan adressit.com. I dagsläget har dryga 40 000 tecknat på adressen för ett bevarande av nuvarande äktenskapslag. Dessutom samlas det in namn på traditionella listor bl.a. i församlingar. Östman tror, att man lätt kunde få minst samma antal namn, ifall alla som försvarar äktenskapet mellan man och kvinna skulle teckna på och om man hade samma verktyg som ett medborgarintiativ möjliggör.

Även om en sådan medborgaradress inte har samma juridiska status som ett medborgarinitiativ, är det ett bättre sätt att demonstrera än tex. att skicka massor med e-post till riksdagsledamöterna, tror Östman. Ifall medborgaradressen får många namn kommer det åtminstone att ha en psykologisk inverkan på hur osäkra ledamöter röstar i den avgörande omröstningen.

Tilläggsinformation:

Peter Östman

Medlem av lagutskottet, KD

0505121845