Östman efterlyser åtgärder för att förbättra kvaliteten på FPA:s taxitjänster, samt för att undvika olaglig yrkesverksamhet

      Kommentarer inaktiverade för Östman efterlyser åtgärder för att förbättra kvaliteten på FPA:s taxitjänster, samt för att undvika olaglig yrkesverksamhet

PRESSMEDDELANDE 16.1.2015

Riksdagsledamot Peter Östman lämnade på fredagen in ett skriftligt spörsmål gällande FPA:s taxitjänster.

FPA övergick från årskiftet till ett nytt system, som innebär att självrisken fördubblas ifall taxin beställs via andra beställningsnummer än de regionala. För taxin vilka beställs via de regionala beställningsnumren stiger självrisken från 14 till 16 euro.

Vid beställning av taxi via de regionala beställningsnumren har upptäckts olika problem. Bl.a. har taxin anlänt försenade, eller så har ingen taxi alls kommit. I vissa fall har taxin kört till fel adress ex. till grannkommunen motsvarande gatuadresser. I en del fall har klienterna inte erhållit kvitton, trots att lagstiftningen påbjuder näringsidkare att skriva ut kvitton, varifrån det framgår att betalningen går dels till FPA och dels till näringsidkaren.

Östman frågar i spörsmålet vilka åtgärder regeringen ämnar vidta i syfte att förbättra de regionala FPA taxitjänsterna, samt för att säkerställa att FPA:s samarbetsparter gällande taxitjänsterna i sin yrkesutövning följer rådande lagstiftning.

Tilläggsuppgifter:

Peter Östman

050-5121845