Ryssland har målat in sig ett hörn

      Kommentarer inaktiverade för Ryssland har målat in sig ett hörn

Riksdagen debatterade i veckan Finlands förhållande till Ryssland. I så gott som alla talturer betonades vikten av ett gott grannförhållande till Ryssland, samt betydelsen av goda affärsförbindelser. Undertecknad höll KD:s riksdagsgrupps anförande i debatten.

Den ryska statsledningen har under senare år odlat strategier som bygger på tanken, att ryskt medborgarskap och ryskspråkig befolkning är så stark förenade, att den Ryska statsmakten anser sig ha rätt att kränka andra staters suveränitet.

Ryssland har i Ukraina-krisen målat in sig ett hörn, både ekonomiskt och politiskt. Det har också lett till att Finland nu lider ekonomiskt på grund av krisen. För Finlands del skulle det vara gynnsamt, att Ryssland snarast möjligt skulle återgå till ett samarbete med västvärlden och återfå en ekonomisk tillväxt. Ryssland tvingas nu söka svar på hur de skall klara sig genom svårigheterna som de låga oljepriserna medför, samt hur de skall komma bort från västvärldens ekonomiska sanktioner. Landet kan inte förlita sig på stigande oljepriser. De kan inte heller räkna med att EU upphör med sanktionerna, utan att Ryssland först drar bort sina trupper och upphör med striderna i de östra delarna av Ukraina. En inriktning på samarbete med Kina kommer inte att hinna reparera landets ekonomiska förhållande till EU.

Personligen anser jag att det är nödvändigt med ett fortgående samarbete med Ryssland i syfte att hitta lösningar till flera internationella kriser. EU måste aktivt eftersträva att uppnå mål och lösningar genom att följdenligt hålla fast vid unionens värderingar och målsättningar.

Det finns många viktiga produktions-, handels- och kunskapsområden, till exempel flera projekt i de arktiska områdena, vilka är av särskild betydelse och som har tillväxtpotential i handeln mellan Finland och Ryssland. Utvecklingen av St. Petersburg-området är också av stor betydelse för skyddandet av hela Östersjön. Dessa får inte riskeras. Istället bör man eftersträva ännu tätare kontakter.

Den Kristdemokratiska riksdagsgruppen stöder, att Finland är med i EU-ländernas enhetsfront vid genomförandet av sanktioner. Trots det är det oerhört viktigt att upprätthålla och bygga goda bilaterala förbindelser mellan Finland och Ryssland, som grundar sig på öppenhet och ömsesidig respekt. Även om det just nu ser mörkt ut, ser vi ändå en tillväxtpotential när det gäller handel och turism mellan länderna. Därför bör transportkorridorer och gränsstationer utvecklas till förmån för smidig rörlighet.